Fægtning

 • Skærmbillede 2017-04-05 kl. 22.42.13.png

  Fægtesporten er en af verdens hurtigste sportsgrene, der stiller meget store krav til udøverens smidighed, hurtighed og koncentration. To modstandere gennemfører en intens kamp om points på en fægtepiste på ca. 14 gange 1,5 meter, hvor koordination, koncentration, taktik, teknik, fysik og erfaring ofte vil være de afgørende faktorer for kampens udfald. 

   Vi tilbyder følgende forløb:

  • Besøg på skolen i idrætsundervisningen over 2 – 3 dobbelttimer. Her bliver der fægtet med plastudstyr, og eleverne får en grundlæggende træning i fægtning. Efter aftale kan den afsluttende dobbelttime foregå hos Slagelse Fægteklub, hvor der fægtes med rigtige kårder.
    
  • Forløb hos Slagelse Fægteklub, hvor vi planlægger 2 – 3 dobbelttimer i forhold til skolens skema og vores haltider. Her vil der blive undervist i kårdefægtning med metalvåben og sikkerhedsudstyr. Dette tilbud følger samme forløb som i Slagelse Fægteklubs ordinære træningspas. Dette tilbud er som udgangspunkt målrettet mellemtrin og udskoling.
    

  • Fægteundervisningskurser for idrætslærere i Slagelse Kommune i samarbejde med Dansk Fægte-Forbund. Tilbuddet består et efteruddannelseskursus i fægtning for idrætslærere (6-8 lektioner eller efter aftale). Kurset er gratis og giver, udover sjov og sved på panderne, lærerne basale redskaber til selv at gennemføre et par idrætstimer i fægtning med plastudstyr.

    

  Under forløbene er skolens elever og lærere velkomne til at deltage i klubbens normale træning, der foregår mandag og onsdag. Slagelse Fægteklub træner efter principperne i Aldersrelateret Trænings Koncept

  GRATIS TILBUD

  Årstid
  • Januar - marts
  • April - juni
  • Juli - september
  • Oktober - december
  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Lærere & Pædagoger
  Fag

  Idræt

  Se mere her
  Skærmbillede 2017-04-05 kl. 22.42.30.png Tilbuddets hjemmeside
  Hvor?

  På skolen eller hos fægteklubben

  Telefonnummer

  +45 2126 9331

  Jan Berg
  Slagelse Fægteklub