Skolen i virkeligheden / Odsherred

Brug virkeligheden Lær mere

…eller vælg efter

Fag
Målgrupper
Tidspunkter

Et udpluk af kommunens

Spændende forløb

Undervisning om affald kan tilrettelægges på mange forskellige måder – alt efter fag, klassetrin og metoder. Hent færdige undervisningsmaterialer og lærervejledninger. Vi har materialer til alle klassetrin og næsten alle fag i folkeskolen: natur/teknologi, fysik/kemi, biologi, geografi, dansk, engelsk, matematik, samfundsfag, musik, historie, håndværk og design, billedkunst og madkundskab.
FNs Verdensmål er på alles læber. Ønsket om en bæredygtig fremtid kræver handling. Nu. Verdensmålene handler om dét, som vi alle sammen bliver påvirket af. Også her i Odsherred, hvor arbejdet med spildevand, drikkevand og affald er centrale for, at vi kan nå målsætningerne inden 2030
Hvert år rammes et stort antal børn af sorg. Det kan enten skyldes, at de mister en af deres nærmeste, at en i familien rammes af alvorlig sygdom, eller at der er opbrud i deres familie pga. fx skilsmisse. Projektet er et forsøg på at klæde eleverne på til at forstå børn i sorg og give eleverne handlemuligheder til at komme den sørgende i møde.
Kan dine elever i 7.-9. planlægge en ny begyndelse på Mars? Og hvad lærer de undervejs? Fagligheden bliver sat på prøve, når holdet sammen skal komme med sit forslag til hvordan en Mars-koloni kan udføres i praksis. #opgraderodsherred  
En workshop hvor billedkunstneren Pernille Bøggild udfordrer elevernes naturopfattelse. Med udgangspunkt i en samling muterede insekter starter hun samtalen med eleverne om, hvornår natur er natur, og hvornår naturen er unaturlig. På workshoppen kommer eleverne selv til at arbejde med fremtidens insekter, udseende og adfærd, og undervejs bliver de inviteret ind i det kunstneriske værksted. Hvad er kunst? Og hvad har kunst og natur med hinanden at gøre? Pernille Bøggild udstiller i Kunstbygningen HUSET i Asnæs fra 6.04-5.05, 2019. En workshop kan også fint kobles på en gennemgang af udstillingen og der er mulighed for at afholde workshoppen på Biblioteket i Asnæs.
Thomas Rasmussen
Kontakt Skolen i Virkeligheden
Thomas Rasmussen

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Skolenivirkeligheden.dk. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.