Skolen i virkeligheden / Syddjurs

Brug virkeligheden. Lær mere

…eller vælg efter

Fag
Målgrupper
Tidspunkter

Et udpluk af kommunens

Spændende forløb

FORDELSKOMMUNE
“Vandværket i Skole” åbner døren til en verden af viden om vand. “Vandværket i skole” er et lokalt udviklingsprojekt, der inviterer lærere og elever til tværfagligt samarbejde og vidensdeling med Syddjurs’ vandværker. Med et omfattende digitalt undervisningsmateriale og invitation til personlig dialog på det lokale vandværk tilbyder Syddjurs Vandråd og Dansk Vand- og Naturcenter at gøre eleverne mere bevidste om drikkevandet og vores brug af det.
FORDELSKOMMUNE
Det at skulle formidle sit kreative arbejde videre til andre, giver oplevelsen og læringen et løft. Derfor lægger vi gerne lokaler til, hvis I har noget, I gerne vil vise andre.
FORDELSKOMMUNE
Vi på Syddjurs Bibliotek udvider de ældste elevers informationssøgnings-kompetencer. Vi fortæller hvad god informationssøgning er, og hvordan man bruger information. Undervejs introducerer vi eleverne for vores hjemmeside og forskellige databaser. Ses vi på biblioteket viser vi også bibliotekets fysiske materialer. Besøget kan med fordel bookes til før en emneuge eller andet projektarbejde. Så kan vi tilpasse besøget til jeres emner.
FORDELSKOMMUNE
Et sprogfitnessbesøg styrker elevernes interesse for og glæde ved sprog, læsning og læring. Besøget indeholder flere lege, der fletter leg med sproget, bogstaver og ord sammen med fysisk aktivitet og fokus på fællesskab.  
FORDELSKOMMUNE
SkoleKirke Syddjurs Er du og dine elever til alle mulige spændende fagfaglige eller tværfaglige forløb i kristendomskundskab? Så gå ind på hjemmesiden og find alle de udbudte forløb og projekter. Der er tilbud til alle klassetrin og også kurser til lærere og undervisere i grundskolen. Tilmeld din klasse direkte på hjemmesiden og du er klar til det nye skoleår. SkoleKirke Syddjurs tilbyder projekter, besøg og undervisningsmaterialer til alle klassetrin i Syddjurs kommune. Det er omkostningsfrit for alle slags skoler at rekvirere undervisningsmaterialer og deltage i arrangementer og besøg. SkoleKirke arbejder både lokalt i Syddjurs og på landsplan gennem Folkekirkens skoletjenester landsnetværk.

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Syddjurs Kommunes Skolenivirkeligheden.dk side. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud.

 

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.