Persondatapolitik

I denne persondatapolitik beskrives, hvordan vi indsamler og bruger de personoplysninger, som du efterlader dig og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, og anvender de forskellige services og funktioner, som skolenivirkeligheden.dk tilbyder.

1. Indsamling af personoplysninger
Vi informerer dig altid, før vi indsamler dine personoplysninger. Dine personoplysninger giver os mulighed for at give dig en bedre service. Når du opretter dig som udbyder hos os, samtykker du til, at vi behandler dine personoplysninger på den måde, der er nævnt i denne persondatapolitik.

1.1 Oplysninger i forbindelse oprettelse af forløb
Når du opretter et forløb som udbyder, opgiver du selv oplysningerne: Oprettelsesdato af forløbet, Navn, Billede, E-mail, Tlf. nr., Adresse, Oplysninger om forløbet, Hjemmesideadresse, Pris, samt Fag, Målgruppe, Sæson og Læringsmål

1.2 Oplysninger i forbindelse med at dig som tilbudstager
Når du som tilbudtager bruger skolenivirkeligheden.dk, indsamler vi ingen oplysninger som er personhenførbare, andre end oplysninger jf. 1.4.
Når du henvender dig som tilbudstager, opgiver du selv oplysningerne: Navn, E-mail, og Tlf.nr. og disse deles udelukkende med tilbudsudbyderen via email og lagres derfor ikke nogen steder hos skolenivirkeligheden.dk.

1.3 Oplysninger i forbindelse med at du tilmelder dig vores e-post med nyhedsbrev, forløb og andre nyheder
Når du tilmelder dig vores e-post med nyhedsbrev, forløb og andre nyheder om åbenskole og læringsforløb i forbindelse med skolenivirkeligheden.dk, giver du samtykke til, at vi behandler dit navn, e-mailadresse og tlf.nr.

1.4 Oplysninger om din adfærd på hjemmesiden
Vi indsamler informationer om din adfærd, når du besøger vores hjemmeside, såsom: hvilke sider du har besøgt, i hvilken rækkefølge og hvor du har klikket på disse sider. Oplysningerne bruger vi til at sikre, at du får den mest relevante oplevelse på hjemmesiden og for løbende at optimere vores hjemmeside.

Disse personoplysninger indsamles via cookies. Se vores Cookipolitik her

2 Brug af personoplysninger, formål og behandlingsgrundlag
Vi indsamler og bruger personoplysninger til de formål, der er beskrevet nedenfor. Vi kan også behandle dine personoplysninger til andre formål, hvis vi lovgivningsmæssigt er berettigede eller forpligtede til det.
 
Vi bruger dine personlige oplysninger til at sikre, at du får den bedst mulige oplevelse med vores hjemmeside og bedste service. Når du opretter et forløb som udbyder, giver du samtidig samtykke til vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Persondatapolitik.
 
Tilbudsgivers personoplysninger i henhold til pkt. 1.1 bliver registreret og gjort tilgængelige for tilbudstagere, med det formål at tilbudstager skal kunne kontakte udbyder.
 
Når du registrerer et forløb som udbyder, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver: Oprettelses dato af forløbet, Navn, Billede, E-mail, Tlf. nr., Adresse, Oplysninger om forløbet, Hjemmesideadresse, Pris, samt Fag, Målgruppe, Sæson og Læringsmål.
Formålet er, at tilbudstager skal kunne kontakte udbyder.
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.
Behandlingsgrundlaget herfor er samtykke. Se mere om samtykke i pkt. 3 nedenfor.
 
Dine personoplysninger som tilbudstager i henhold til pkt. 1.2. Dit Navn, E-mail, og Tlf.nr. bruges udelukkende til at videreformidle disse oplysninger til udbyder og registreres ingen steder.

Når du har givet samtykke til nyhedsbrevet, bruger vi dine personoplysninger til at sende nyhedsbreve, forløb og andre nyheder om åbenskole og læringsforløb i forbindelse med skolenivirkeligheden.dk.
Når du tilmelder dig til vores nyhedsbrev, forløb og andre nyheder, indsamler vi oplysning om dit navn, e-mailadresse og tlf.nr.
Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyheder og forløb til dig.  Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.
Behandlingsgrundlaget herfor er samtykke. Se mere om samtykke i pkt. 3 nedenfor.

I nogle tilfælde bruger vi dine data i anonymiseret form. Dette kan for eksempel være tekniske informationer, som alene anvendes til statistiske formål og til fejlsøgning.


Vi benytter en række databehandlere til opbevaring og behandling af data. Disse behandler udelukkende oplysninger efter vores instruks og må ikke anvende dem til egne formål.

Vi anvender kun databehandlere i EU og i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Dine personoplysninger videregives ikke, medmindre du forinden har givet specifikt samtykke hertil.

2.1 Cookies
Vi bruger cookies på vores hjemmeside. Se vores Cookiepolitik her
Behandling af personoplysninger, som er indsamlet gennem cookies, er baseret på dit samtykke. Du kan læse mere om vilkårene for afgivelse af samtykke i pkt. 3 nedenfor.

3. Samtykke
Når du bruger vores hjemmeside og service, indsamler og behandler vi i nogle tilfælde dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, jf. pkt. 2 ovenfor.  
 
Dit samtykke registreres på tilbudsniveu, det vil sige vi indhenter dit samtykke for hvert enkelt tilbud, du opretter som udbyder.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Dette kan ske ved at kontakte os (se kontaktoplysninger under pkt. 8).
 
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil forløbet slettes.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage, vil vi stoppe behandlingen af dine personoplysninger, medmindre vi er berettigede eller forpligtede til at fortsætte behandlingen eller opbevaringen af dine personoplysninger på andet grundlag, herunder i henhold til gældende lovgivning.
 
Tilbagekaldelse af dit samtykke berører ikke lovligheden af den behandling, som er sket før tilbagekaldelse af samtykket.
 
Samtykke til vores nyhedsbrev kan altid trækkes tilbage. Dette gøres ved at du klikker i bunden af vores nyhedsbreve og trykker på “Afmeld”. Alternativt kan du også skrive til: Thomas Rasmussen, skolenivirkeligheden.dk, thras@fredensborg.dk,
Tlf.: 91 32 58 31

4. Sletning af persondata
Hvis du trækker dit samtykke tilbage, eller hvis du beder om at dit forløb bliver slettet, eller hvis dit forløb ikke længere er aktivt – vil dit forløb blive slettet.

Hvert forløb oprettes og registreres særskilt med dine personoplysninger og samtykke. Det vil sige at dine personoplysninger kan være knyttet til flere forskellige tilbud. Det vil derfor være muligt, at dine personoplysninger stadig kan være tilknyttet andre forløb du tidligere har oprettet, hvis du får slettet et tilbud.

Hvis du trækker dit samtykke tilbage og sletter dine personoplysninger, vil vi også slette dine tilknyttede tilbud, da du ikke længere vil kunne benytte funktionerne på vores hjemmeside.

Vi vil slette disse uden unødigt ophold, inden 7 arbejdsdage, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er en retlig forpligtelse. Der kan dog gå op til 3 måneder inden alle dine oplysninger er slettet som følge af back-ups mv.

Hvis du beder om at dit(ne) forløb bliver slettet, slettes dine personoplysninger også.
Vi vil slette disse uden unødig ophold, inden 7 arbejdsdage, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag, fx hvis behandlingen er nødvendig for at kunne fastlægge et retskrav, eller hvis det er en retlig forpligtelse. Der kan dog gå op til 3 måneder inden alle dine oplysninger er slettet som følge af back-ups mv.
 
Hvis dit forløb ikke længere er aktivt, slettes dine personoplysninger og vil som udgangspunkt blive slettet 2 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har oprettet forløbet.

Baggrunden herfor er, at vi hverken ønsker eller må behandle personlige oplysninger, som det ikke er nødvendigt eller relevant at behandle.
 
Oplysninger i henhold til punkt 1.3. slettes, når dit samtykke hertil trækkes tilbage.
 
Oplysninger i henhold til punkt 1.4. slettes, når dit samtykke hertil trækkes tilbage.

5. Sikkerhed
skolenivirkeligheden.dk bestræber sig på bedst muligt at beskytte integriteten og fortroligheden af og tilgængeligheden til dine personlige oplysninger via hjemmesiden, https://skolenivirkeligheden.dk. Så vi sikrer os så vidt muligt mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

De samarbejdspartnere der servicere os i driften af skolenivirkeligheden.dk og som derfor også varetager behandling af dine data, agerer kun efter anvisninger fra os og opfylder regler og lovgivning på området. De har endvidere underlagt sig en databehandleraftale med skolenivirkeligheden.dk.

Kun medarbejdere i skolenivirkeligheden.dk, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse data.

6. Dine rettigheder

6.1 Indsigt
Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, med de undtagelser der er fastsat i lovgivningen.
 
Du er til enhver tid berettiget til at bede os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.
 
Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du kontakte: Thomas Rasmussen, skolenivirkeligheden.dk, thras@fredensborg.dk,
Tlf.: 91 32 58 31.

6.2 Indsigelse
Du kan gøre indsigelse mod vores indsamling og videre behandling af dine personoplysninger. Derudover har du ret til berigtigelse af dine personoplysninger, eller bede os om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger.

6.3 Dataportabilitet
Du har ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

6.4 Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til Thomas Rasmussen, skolenivirkeligheden.dk, thras@fredensborg.dk, Tlf.: 91 32 58 31, så oplysningerne kan blive korrigeret.

6.5 Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som bruger af SIV. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, bedes du kontakte: Thomas Rasmussen, skolenivirkeligheden.dk, thras@fredensborg.dk,
Tlf.: 91 32 58 31

6.6 Klage
Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine personoplysninger på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte:
Thomas Rasmussen, skolenivirkeligheden.dk, thras@fredensborg.dk,
Tlf.: 91 32 58 31
 
Du kan også indgive en klage til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5. Sal
1300 København K

7. Links til andre hjemmesider mv.
Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre hjemmesider (tredjeparts hjemmesider) eller for den persondatapolitik, sådanne tredjeparter har for indsamling og behandling af personoplysninger. Når du besøger en tredjeparts hjemmeside, bør du altid gøre dig bekendt med hjemmesideejerens Persondatapolitik, Cookiepolitik, samt andre relevante politikker.

8. Ændringer af Persondatapolitikken
Vi forbeholder os retten til at ændre denne Persondatapolitik grundet væsentlige ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrede funktioner eller for at forbedre hjemmesiden.
 
Såfremt vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.
 
Hvis du har en brugerkonto, vil du blive orienteret om ændringerne i politikken ved udsendelse af information via hjemmesiden eller til din registrerede e-mailadresse.

9. Kontakt
skolenivirkeligheden.dk er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via hjemmesiden, skolenivirkeligheden.dk.
 
Hvis du ønsker, at gøre brug af dine rettigheder til f.eks. opdatering, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger, eller hvis du har spørgsmål til denne persondatapolitik, kan du kontakte os på følgende adresse:
 
skolenivirkeligheden.dk
thras@fredensborg.dk
Tlf.: 91 32 58 31
Thomas Rasmussen


Version 1.0, 22. oktober 2018

Thomas Rasmussen
Kontakt Skolen i Virkeligheden
Thomas Rasmussen

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Skolenivirkeligheden.dk. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har brug for hjælp til, hvordan du retter i et allerede eksisterende tilbud.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.