Skolen i virkeligheden / Ballerup

Brug virkeligheden. Lær mere

…eller vælg efter

Fag
Målgrupper
Tidspunkter

Et udpluk af kommunens

Spændende forløb

FORDELSKOMMUNE
Eleverne får via krop og bevægelse en forståelse for, hvordan man gestalter matematiske begreber i grupper, individuelt og i forhold til rummet og andre og udvikler derigennem kreativi-teten i samarbejde med andre.
 En nytænkende, kreativ og logisk undervisningsform.
FORDELSKOMMUNE
Jeg har lavet et oplæg kun om vand og sanitet i Malawi. Så eleverne kan se, hvordan man håndtere sygdoms udbrud, som kolera i landsbyerne i Malwi. Jeg kan også fortælle lidt om de tiltag de har taget nu her med corona.  Der er også mulighed for at bygge deres vandingssystem af pinde, snore, og en vandflaske. Det er en oplagt ting at lave udenfor.
FORDELSKOMMUNE
Gennem højtlæsning får eleverne lov til at dykke ned i de klassiske eventyr. Vi danser os igennem historierne til klassisk musik, laver rollespil og klæder os ud
FORDELSKOMMUNE
Hvis du ønsker et supplement til din undervisning i Naturfag eller måske i Håndværk og design, vil vi meget gerne tilbyde vores assistance i et par timer en dag, hvor det passer ind i Jeres skema. ”Vi” er frivillige fra Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i København (DOF KBH), som gerne vil være med til at stimulere børns interesse for naturen i almindelighed og fugle i særdeleshed.
FORDELSKOMMUNE
Hvad betyder det for os mennesker, når verden forandrer sig så voldsomt, som corona og krig de senere år har vist os? Hvilke forskellige reaktioner er der på forandringen? Uro? Savn? Fordybelse? Nybrud? I dette projekt knuser vi og samler igen – kreativt-kunstnerisk, i samtale og refleksion.
FORDELSKOMMUNE
I løbet af forløbet lærer klassen et uddrag af en kendt musical, som de til sidst fremfører for et indbudt publikum. Eleverne inddeles i grupper med sang, dans, drama, musik, PR, scenografi og kostumer og arbejder intensivt frem mod en færdig forestilling.  

Ring på 44 77 28 62 eller skriv til mig på cjh@balk.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Ballerup Kommunes skolenivirkeligheden.dk side. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.