Skolen i virkeligheden / Randers

Brug virkeligheden. Lær mere

…eller vælg efter

Fag
Målgrupper
Tidspunkter

Et udpluk af kommunens

Spændende forløb

Et ritual er en serie af handlinger, som udføres på nogenlunde samme måde hver gang. Nogle ritualer har éngangskarakter og markerer overgange i livet, et før-og-efter. Andre ritualer gentages ofte som en væsentlig og fællesskabende struktur i menneskers liv. I projektet undersøges det, hvad et ritual er og kan, og hvordan det er opbygget. Eleverne skal arbejde med forskellige overgangsritualer, og de skal desuden konstruere deres eget ritual.
Jesus er måske verdenshistoriens største brand. Alle kender navnet, alle ved noget om Jesus, men Jesus er også genstand for utallige fortolkninger, og der findes ikke bare ét, men mange Jesus-billeder. De mange Jesus-billeder er omdrejningspunktet for projektet, hvor eleverne skal beskæftige sig med vendinger, han efter sigende har brugt, og som er gledet ind i vores dagligdagssprog.
Projektet 100% FREMMED? knytter an til udstillingen af samme navn, som turnerede i Danmark i perioden 2017-2019, og som nu er tilgængelig via hjemmesiden www.100pctfremmed.dk. Projektet har derfor fokus på, hvilken rolle forskellige livsanskuelser og religioner har, når man kommer til et nyt land og en ny kultur. Projektet har særligt fokus på forholdet mellem religion, identitet og fortælling.  
Danmark har været præget af kristendommen i mere end 1000 år. Det har sat sine spor i kulturen – både synlige og mindre synlige spor.
I projektet arbejdes der med betydningen at se hinanden – Hvad vil det sige at se hinanden? Hvad vil det sige at være usynlig? Og kan man ligefrem blive usynlig, hvis man ikke bliver set? Der arbejdes med udgangspunkt i Tove Janssons Historien om det usynlige barn, Søren Kierkegaards tanker om at se og blive set som afgørende for tillægge eller fra­kende hinanden betydning. Og endelig inddrgaes bibelfortællingen om den udstødte tolder, Zakæus, der mod sin forventning bliver set af Jesus og dermed får nyt mod.  

“Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden.” Det er den enkle vision, der understøtter fremtidens folkeskole. Folkeskolen skal løbende inddrage virksomheder, foreninger og andre interessenter, så undervisningen bliver mere virkelighedsnær for eleverne. Så lærer de mere.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på, at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb der kan give børn oplevelser de husker resten af livet. Derfor er vi altid på jagt efter nye partnere. Så kan du se dig selv, dit arbejde, forening eller firma som et forløb vi kan udbyde til skoler, så opret dig som et forløb her.