SKOLENIVIRKELIGHEDEN.DK HELSINGØR KOMMUNE

I vores kommune skal alle børn og unge have adgang til at lære i kreative, attraktive og autentiske læringsmiljøer, og alle elever tilbydes en varieret skoledag med fokus på kvalitet, trivsel og fællesskaber. Børn og unge i kommunen skal have mulighed for at udvikle sig og tilegne sig kompetencer, der gør dem parate til livet i fremtiden – de skal kunne mestre deres liv og navigere i det 21. århundrede. 

Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden

Helsingør er sammen med over 20 andre kommuner på platformen skolenivirkeligheden.dk, der samarbejder med kultur- og naturinstitutioner, erhvervsliv, foreninger og lokalsamfund. Helsingør bugner af gode tilbud inden for eksterne læringsmiljøer, og skolenivirkeligheden.dk er med til at gøre dem tilgængelige og overskuelige for alle, der kunne tænke sig at bruge dem. Skolenivirkeligheden.dk skal give eleverne en oplevelse af sammenhæng og mening i hverdagen – og tilbyde variation, fordi børn og unge lærer på mange forskellige måder. Undervisningstilbuddene skabes i miljøer, hvor børn kan være nysgerrige og undersøge verden, og portalen skolenivirkeligheden.dk gør det nemt at finde et forløb, en oplevelse eller en inspirationskilde, der passer ind i de fleste læringsforløb. Lige fra dansematematik, teaterworkshop og taskekrabber - til børneliv for 200 år siden, genbrugsplads, rensningsanlæg og meget, meget mere. 

 

Helsingørs lokale skolenivirkeligheden.dk redaktion bor på Naturcenter Nyruphus. Her kan du komme og besøge os lige så tosset, du vil. Skolenivirkeligheden.dk udspringer af et ønske om mere samarbejde og glæden ved at bruge verden omkring os. Vi vil rigtig gerne møde dig, for det er ofte i mødet, at et godt samarbejde og de vilde ideer tager form. Som lærer eller pædagog kan du være med til at udvikle skolenivirkeligheden.dk i Helsingør. Måske har du selv et godt samarbejde med en forening, en virksomhed eller andre i lokalsamfundet, som du gerne vil dele med andre lærere og elever. Det kan også være, at du gerne vil melde din klasse til at være testklasse, så udvikler vi nye og spændende forløb sammen. 

Virksomheder, foreninger m.fl. er selvfølgelig også meget velkomne til at kontakte os, hvis I har et læringsforløb, som I gerne vil tilbyde folkeskole eller daginstitutioner.

 

Her er nogle af de kriterier man skal overveje og kunne svare ja til,
før man kan blive et tilbud gennem skolenivirkeligheden.dk:

·        Udbyderen skal være engageret
·        Udbyderen skal have en høj faglighed
·        Tilbuddet skal være relevant for skole og dagtilbud
·        Tilbuddet skal være tilgængelig i tidsrummet kl. 8-16
·        Udbyderen skal have en børne-attest, hvis forløbet varetages uden lærere/pædagoger
·        Udbyderen skal kunne formidle til børn
·        Udbyderen skal have en fast kontaktperson
·        Svartid ved henvendelse gennem Skolen i Virkelighedens hjemmeside - max. 2 hverdage
·        Udbyderen skal have mindst et konkret tilbud
·        Udbyderen skal have kapacitet til min. 27 elever
·        Udbyderen skal overholde markedsføringsloven i sin formidling overfor børn
·        Tilbuddet skal prismæssigt være tilgængeligt for skolerne.

Det er skolenivirkeligheden.dk, der til hver en tid bedømmer om ovenstående
kriterier er opfyldt, og om tilbuddet kommer med på hjemmesiden.