Kultur & Samfund

Vælg efter:

Sorter efter: Alfabetisk - Nyeste tilbud
 • Almueskolen.jpg

  Almueskolen

  Fader Vor, terperi, spanskrør, frikvarter og fedtemadder var en del af skolegangen i almueskolen i landsbyer som Farum og Værløse. På museet oplever eleverne, hvordan en mini-skoledag i en landsbyskole på deres tip-tip oldeforældres tid..

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Kirke Værløse Kirke.png

  BESØG EN MIDDELALDER-KIRKE

  Når man træder ind i Kirke Værløse Kirke, gribes man af historiens vingesus; vægge, loft, klokketårn, selv gulvet har sin egen spændende fortælling. Kom på besøg og hør om kirkens historie og om, hvad der egentlig sker i en kirke. Besøget afsluttes med ”skyd på præsten”, hvor eleverne opfordres til hver især at have et spørgsmål med om kirke, tro, præstens arbejde eller andet.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • BIBELEN I KUNSTEN (mini).jpg

  Bibelen i kunsten

  Billedanalyse i krydsfeltet mellem fagene billedkunst, dansk og kristendom med udgangspunkt i en af fortællingerne fra Bibelen, for eksempel skabelsesberetningen, Isaks ofring eller Jesu fødsel. Præsten besøger klassen og åbner sammen med eleverne for tolkninger af billedernes komposition, indhold og symboler.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Billedworkshop med bibelfortælling (mini).jpg

  Billedworkshop med bibelfortælling

  Triptykoner er trefløjede billeder, der i kirkens historie traditionelt har været brugt som altertavler. I dette projekt bruger vi triptykonet som ramme om et studie af elementer i en central bibelfortælling. I en vekselvirkning mellem fortælling, drama og maleri fremstiller vi billeder af tre begivenheder i den valgte fortælling.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • IMG_1472.jpg

  Borgmesterbesøg

  Tag din klasse med en tur på rådhuset i Farum og besøg borgmesteren på hans kontor eller få besøg på skolen af borgmesteren. 

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Coaching.jpg

  Coaching

  Der kan være rigtigt mange ting man skal kunne håndtere, både rent uddannelsesmæssigt og i sit privatliv. Coaching giver en række muligheder og værktøjer for at kunne møde disse udfordringer hensigtsmæssigt, så man opnår balance og opfyldelse af de mål man gerne vil nå. Furesø Ungdomsskole tilbyder en række forløb, hvor man kan få hjælp til at udvikle et tilfredstillende skole- og personligt liv.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Tyske flygtninge_red.jpg

  De tyske flygtninge

  Er der et menneske bag tyskeren? I forløbet ”De tyske flygtninge” skal eleverne arbejde kildekritisk med perioden umiddelbart efter 2. verdenskrig, hvor flere end 250.000 tyske flygtninge blev placeret i flygtningelejre i Danmark.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • 9 april.jpg

  Den 9. april - hvad ville du gøre?

  Kl. 5.25 om morgenen d. 9. april 1940 blev Værløse Flyveplads angrebet af tyske jagerfly. Ta' eleverne med på cykeltur til historiske spor fra besættelsestiden.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Miljø.jpg

  Den Grønne Karavane

  Den Grønne Karavane er et tværfagligt handlingsorienteret miljøundervisningsforløb for hele mellemtrinnet på én skole.

  I tre hele dage arbejder eleverne i 12 forskellige natur- og miljøværksteder. Alle elever er aktivt med i undervisningen, hvor de selv "får fingrene i miljøet" ved fx at lave fuglekasser, klimavenlig øko-mad, solcellebiler og meget meget mere.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Mystik og spirituaitet.jpg

  Den kristne mystik og spiritualitet

  Mystik og spiritualitet er ikke noget nyt i kristendommens historie, men har rødder helt tilbage til de gamle kirkefædre. Denne undervisning fokuserer på kristendommens spiritualitet med udgangspunkt i den evangelisk-lutherske traditions bøns- og meditationspraksis, samt ser på forskelle og ligheder mellem de forskellige religioners spirituelle praksisformer.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Skulpturprojekt (mini).jpg

  Det gode fællesskab i fortælling og skulptur

  Fester er en vigtig del af alle menneskers liv. Vi markerer både livets store overgange og vi styrker vores daglige fællesskaber gennem fester. Men fester er mere end det. De er også et billede på vores drømme om det gode fællesskab. Farum Sogns skole-kirkeprojekter tilbyder et ét-dags forløb om festens betydning med særligt fokus på de fester, der omtales i Bibelen.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Din udstilling (mini).jpg

  Din udstilling

  Eleverne skal udtænke en udstilling inden for emnet immigration. Ingen ideer er for vilde! Forløbet starter med en kort omvisning i Immigrantmuseets permanente udstilling og en introduktion til faget som museumsinspektør. Derefter skal eleverne i gang med opgaven.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • din udstilling MOSEGAARDEN.jpg

  Din udstilling - Mosegaarden (workshop)

  Eleverne skal udtænke en udstilling inden for emnet lokalhistorie. Ingen idéer er for vilde!

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Din min og vores historie.jpg

  Din, min og vores historie

  I forløbet stifter eleverne bekendtskab med historiske personer og deres beretninger om det "at flytte fra et sted til et andet".

  Udbydes fra august 2017. Kan bookes som testforløb i foråret 2017.

   

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Dramaworkshop (mini).png

  Dramaworkshop: Bibelens fortællinger får krop og liv

  Lad eleverne opleve en fortælling fra bibelen på egen krop. En fortælling fra Det Nye Testamente levendegøres ved hjælp af musikdrama og fortællingens baggrund i jødisk kultur og religion forklares. Eleverne laver drama-øvelser med bevægelser, gestik og mimik, hvorefter de selv skal være med til at dramatisere bibelfortællingen. Eleverne inddrages løbende i dialog om deres oplevelse af fortællingen.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Engel (mini).jpg

  Englesang - et salmesangsprojekt op til jul

  Den danske salmesang er et skatkammer af ord- og betydningsrigdom og fortæller samtidigt noget om landets kulturhistorie gennem flere hundrede år. Projektet lægger op til, at eleverne gennem fortælling, billedkunst, leg og musik fordyber sig i nogle centrale salmer og i billedet af engle gennem tiderne.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Hvem var Jesus.jpg

  Hvad ved vi egentlig om Jesus?

  Et helt centralt spørgsmål i tilnærmelsen til kristendommen er at få klarlagt, hvem Jesus var. Hvem sagde han, at han var? Hvem siger de historiske fakta, at han var? Hvilke misforståelser var der dengang og nu?

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Søren Kierkegaard (mini).jpg

  Introduktion til Søren Kierkegaard

  Teolog og filosof Søren Kierkegaard er verdensberømt, men det siges, at danskerne ikke selv kender ham. Det vil vi råde bod på og tilbyder derfor et introduktionskursus til de større klasser. Kurset vil indeholde biografiske oplysninger samt indføring i Søren Kierkegaards tanker om de forskellige måder, vi som mennesker kan leve vores liv på, som æstetiker, etiker og religiøst menneske.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Islam og kristendom kors og halvmåne web (mini).jpg

  Islam og kristendom

  De fleste kender bedst deres egen religion i form af skikke og ritualer i hverdagen og i særlige situationer. Underviserne er to personer med hver sin religion, en kristen præst og en muslim. De taler med eleverne om fødsel, bryllup, begravelse og andre overgangsritualer i de to religioner og lukker op for baggrunden for disse skikke.

   

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Jernalderhuset.png

  Jernalderhuset - et historisk værksted

  Et ophold i Søndersøskolens jernalderhus kan være mangfoldigt, men vores oprindelige intention er, at eleverne får øjnene op for, at de til daglig går og "træder" på historien, som Furesø Kommune er så rig på. Samtidigt giver projektet eleverne mulighed for at reflektere over levevilkår, livsbetingelser og meget mere.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Jul Ramadan og Halloween.jpg

  Jul, Ramadan og Halloween

  Traditioner er der nok af; både dem der samler folk, dem der isolerer folk og dem der skaber splid mellem forskellige kulturer. Men hvor kommer alle disse traditioner egentlig fra?

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Kirkens Hemmeligheder - Dåb og Nadver (mini).png

  KIRKENS ”HEMMELIGHEDER” - DÅB OG NADVER

  Dåben og nadveren står centralt for den evangelisk lutherske kristendom. Her har kirken fået overleveret nogle åndelige og hellige handlinger. Det er handlinger, hvor Gud på en særlig måde handler og virker i mennesker. Her lægges vægten i vores lutherske tradition på det, Gud gør. Det er handlinger, som farver hele den lutherske tro og livsførelse.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Kirkerummet fortæller historier (mini).jpg

  Kirkerummet fortæller historie

  Alle klasser indbydes til at besøge én af de to kirker i Farum, Farum Kirke fra middelalderen eller den moderne kirke, Stavnsholtkirken. Projektet giver en introduktion til kirkerummet og dets arkitektur og indretning gennem samtale om ritualer og bibelfortællinger. Indholdet tilpasses det aktuelle klassetrin.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Kristne symboler.JPG

  KRISTNE SYMBOLER - ALTERTAVLEN I VÆRLØSE KIRKE

  Med udgangspunkt i altervæggen i Værløse Kirke, der består af et stort keramikrelief, går eleverne på opdagelse i den kristne symbolverden. Vi taler om de enkelte symbolers betydning, om hvordan keramikrelieffet som helhed kan tolkes, og hvad det fortæller om den kristne tro.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Kroppens Sprog.jpg

  Kroppens Sprog

  Har kroppen sit eget sprog? Hvilke idealer ligger til grund for vores opfattelse af krop og identitet? Louisiana Museum for Moderne Kunst tilbyder flere forløb til både de mindre og større børn, hvor eleverne får mulighed for at komme tættere på kroppens historie og de forskellige genrer fra det abstrakte til det figurative.

  BETALINGSTILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Købmandsliv på Cornelen.jpg

  Købmandsliv på Cornelen

  På købmandsgården Cornelen kan eleverne stifte bekendtskab med købmandslivet i starten af 1900-tallet.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  Mere info og kontakt
 • LE34 udsnit.jpg

  LE34 Frederikssund samarbejder gerne...

  LE34 har været aktivt i mere end 100 år i Frederikssund. Landinspektørfirmaet rådgiver private, bygherrer, arkitekter og offentlige myndigheder om ejendomsret, skel, udstykning, opdeling af ejerlejlighe- der, omlægning af landbrugsjord, lokal- planer, huslejeopgørelser, ekspropriatio- ner, tinglysninger og juridisk rådgivning.
  LE34 vil også meget gerne møde Jer og medvirke til udvikling og læring.

  Tilbud i anden kommune

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  • Lærere & Pædagoger
  Mere info og kontakt
 • Martin Luther (mini).jpg

  Luther og reformationen

  Med Luther og Reformationen forandrede mange ting sig i Europa og det var ikke kun kristendommen der fik et nyt ansigt. Hele synet på mennesket og verden ændrede sig markant med konsekvenser for mange områder i tilværelsen. Farum Sogn Skole-kirkeprojekter tilbyder eleverne et indblik i hvordan Luthers personlige liv også er en nøgle til at forstå Reformationens baggrund og betydning.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Noder-08.jpg

  Lær musikkens sprog Kompagnon-undervisning i indskolingen

  Musik er indgangen til en lang række gode oplevelser for eleverne og rummer mange muligheder for at styrke dem på flere måder i deres personlige og sociale liv. Furesø Musikskole tilbyder længerevarende moduler, hvor børnene får arbejdet med mange forskellige områder.

  BETALINGSTILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  Mere info og kontakt
 • Orgel Stk.jpg

  Morgensang har guld i mund...

  Stavnsholtkirken åbner dørene hver torsdag morgen for Farums skolebørn, hvor vores dygtige musikere sætter tonen, så alle kan synge med.

  Morgensangen vil bestå af sange fra Højskolesangbogen og et par salmer, et stykke musik, f.eks. af Bach, og en fortælling, der knytter sig til årstiderne, højtiderne eller tiden.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Digitalpost.jpg

  NemId og Digital Post

  Når man bliver 15 år modtager man al post fra det offentlige digitalt. Vi fortæller og viser, hvor man finder sin digitale postkasse og hvordan man får oprettet NemId. Derudover fortæller vi om, hvilke fordele der er ved at kunne bruge offentlige hjemmesider som f.eks. borger.dk

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Omvisning på Immigrantmuseet.JPG

  Omvisning på Immigrantmuseet

  Immigrantmuseet i Farum tilbyder et spændende indblik i de sidste 500 års indvandring til Danmark og giver en god basisviden om emnet migration.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Bibliotekssøgning.jpg

  Opgaveskrivning - og biblioteket

  Opgaver kræver research. Bliv bedre til at udnytte folkebibliotekets ressourcer - både bøger og databaser. Oplægget vil bestå af hjælp til litteratursøgning på biblioteket og introduktion til nogle af bibliotekets databaser. Introduktionen kan indrettes efter specifikke emner som aftales lærer og bibliotekar imellem.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Pak din kuffert.jpg

  Pak din kuffert!

  Hvad er en immigrant? Hvorfor immigrerer mennesker? Hvad tager de med sig? Hvordan er det at bo et andet sted end der, hvor man er født? Forløbet til de mindste klassetrin starter med en præsentation af begreberne indvandring og udvandring. Til sidst skal eleverne pakke en kuffert med kun fire ting som de ville tage med, hvis de skulle udvandre.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  Mere info og kontakt
 • Påskedramaet i tableauer.jpg

  Påskedramaet og opbygning af tableauer

  Selvom vi i Danmark hovedsageligt fejrer julen som den største højtid, så er påsken faktisk en meget central begivenhed i kristendommen. Farum Sogns skole-kirkeprojekter giver eleverne mulighed for at dykke ned i påskedramaet gennem det kreative og praktiske arbejde med at opbygge påskescenerne i genbrugsmaterialer.

   

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Påskevandring (mini).png

  Påskevandring

  I ugen op til skolernes påskeferie ændres Værløse Kirke fuldstændigt og bliver omdannet til at illustrere begivenhederne i påsken i Jerusalem år 30. Skoleklasser inviteres i denne uge til en dramatiseret og fortællende vandring gennem påskens begivenheder, og børnene får nogle steder selv lejlighed til at medvirke i fortællingen.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  Mere info og kontakt
 • Pokot.jpg

  Rejsefortællinger med fagligt indhold

  En række af Furesø Arkæologigruppes rejser indenfor Europa er dokumenteret i form af præsentationer med uddybende fagligt indhold med henblik på foredrag. Erni Lundberg tilbyder udvalgte præsentationer, med relevans primært indenfor undervisningen i historie, geografi og biologi.

   

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Jan Asmussen (edit.).jpg

  Retorik - kunsten at tale godt

  Vi lever i en talekultur hvor mennesker, f.eks. politikere, gør indtryk på hinanden ved at tale. Undervisningsforløbet giver eleverne nogle grundlæggende greb i retorikken, altså kunsten at tale godt. Alt efter holdstørrelse og alderstrin møder eleverne nogle store talere (Martin Luther King f.eks.) og den levende retoriske tradition som findes i prædikenen.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Sagn og sokkedukker2.jpg

  Sagn og sokkedukker

  Lindorme, en drage der vogter en skat og en datter med et magisk hår - er bare et lille udpluk af sagnfigurerne fra Furesø-området.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Børnehaver & Dagtilbud
  Mere info og kontakt
 • Sagntur.jpg

  Sagntur - lindorme, helheste og lygtemænd

  Frygtelige lindorme, drager der vogter skatte og en pige med et magisk hår – er bare nogle af sagnfigurerne fra Furesø-området. På byvandringen rundt i Farum Landsby får eleverne kendskab til, hvad et sagn er, hvortil der er knyttet sagn om skabninger som lindorme, drager, helheste og lygtemænd, og hører de dramatiske fortællinger.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • 20141023_141151.jpg

  Salmer i farver

  Med sit symbolske sprog er mange salmer meget billeddannende og farverige. I dette projekt vil vi arbejde med fire salmer, der egner sig til at blive udtrykt og illustreret i akvarel. "Lyset" er et gennemgående tema i projektet. Dels fordi lyset er et centralt symbol i kristendommen og i mange salmer, og dels fordi opmærksomhed på lyset også er en essentiel del af akvarelteknikken.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • salmer, leg og bevægelse.jpg

  SALMER, LEG OG BEVÆGELSE

  Kom og lær salmer ved at synge, sanse, lytte, trampe, hoppe og danse dem i kirkerummet eller ved et besøg hos jer på skolen.

  Vi tilbyder en gennemgang af udvalgte salmetekster og melodier, så læren om kirkesangens oprindelse, udformning og udvikling bliver til en spændende rejsefortælling gennem ord og toner, poesi og leg, som børnene selv er deltagende i.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Salmernes Verden (mini).png

  Salmernes verden

  Den danske salmeskat har en særlig plads i kristendommen, som den kommer til udtryk i den danske tradition, og salmerne spiller en vigtig rolle i fejringen af højtider og i forbindelse med kirkelige handlinger. Kom hen i kirkens rum, hvor dette opleves allerbedst, og dyk sammen med en præst og en organist ned i salmernes verden.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Stemmer fra Furesø.jpg

  Stemmer fra Furesø - audiowalk

  Alle steder har historisk en lang række fortællinger og realhistoriske fakta knyttet til sig og derfor kan en rundvisning til forskellige lokationer være rigtigt givende for eleverne. Furesø Museer tilbyder audiowalks, hvor undervisningen foregår ude på forskellige steder i byen, der har en historisk interesse.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • Madspild.jpg

  Stop madspild

  For folkeskolens ældste klasser tilbydes et tværfagligt undervisningsprojekt i stop af madspild.

  Den grønne guide tilbyder at hjælpe interesserede klasser og lærere i gang med projektet samt dækning af udgifter til materialer, hvis I ønsker et madlavningskursus med fokus på at undgå madspild.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt
 • 20140328-_mg_9500.jpg

  Teater/Drama i en eller flere klasser - igangsættende aktiviteter

  Er det svært at komme i gang med at spille teater med en eller flere klasser, så finder du her inspiration til opstart, instruktion, kostumer, rekvisitter, kulisser og sceneopbygning.

  BETALINGSTILBUD

  Målgruppe
  • Mellemtrin
  Mere info og kontakt
 • Velkommen her - omvisning og debatspil.jpg

  Velkommen her? Omvisning og debatspil

  Immigrantmuseet tilbyder en indføring i indvandringens historie til Danmark. Denne danner udgangspunkt for et debatspil, der skal klæde eleverne på til at skulle tage stilling til en række relevante og kontemporære spørgsmål omkring indvandring.

  GRATIS TILBUD

  Målgruppe
  • Udskoling
  Mere info og kontakt