Under overfladen – myter, monstre og mennesker

Kontakt forløb her

Bugtende søslanger, sylespidse tænder og kæmpemæssige gab. Monstre har altid spillet en rolle, når mennesket har skullet ordne og forstå den verden, som omgav dem. Det farlige og uforklarlige fik en krop og et (hæsligt) ansigt og historierne om monstrenes oprindelse, deres hårrejsende bedrifter og ikke mindst deres funktion, blev til vigtige dele af religionen, uanset om man troede på Jahve, Thor eller Poseidon. Sammen med historierne om bl.a. verdens skabelse, årstidernes skiften og himmellegemernes bevægelse kaldes alle disse historier for myter. 

I projektet ’Under overfladen’ skal eleverne arbejde med forskellige myter fra hhv. kristen-jødisk, nordisk, græsk og australsk mytologi samt en enkelt fra folkeovertroen. Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen. Projektet står således på to ben: Mytens og monstrenes.  

Foruden en indsigt i monstrenes funktion i myterne, er det projektets mål, at eleverne opnår en indsigt i myterne som en fortælleform, der skildrer tilværelsesspørgsmål på tværs af verdensdel og tid – en fortælleform, der ser ud til at være universel for menneskers beskrivelse af det uforklarlige, det mystiske og det monstrøse.  

 

 

Tidspunkt
Hele Året
Målgruppe
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Fag
Billedkunst
Dansk
Kristendomskundskab
Gratis
Hvor?

På jeres skole

Telefonnummer

23431791

Webside

Forløbets hjemmeside

E-mailadresse

rfk@km.dk

Kontaktperson

Rikke Kjær
Konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste, Sylf

Se alle forløb fra

Folkekirkens Skoletjeneste Sylf

Thomas Rasmussen
Kontakt Skolen i Virkeligheden
Thomas Rasmussen

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Skolenivirkeligheden.dk. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har brug for hjælp til, hvordan du retter i et allerede eksisterende tilbud.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.