FILTRÉR FORLØB EFTER
Vælg et eller flere fag
Vælg en eller flere målgrupper
Vælg et eller flere tidspunkter
Vælg
Vælg
Fag: Arbejdskendskab
Fag: Billedkunst
Fag: Biologi
Fag: Bioteknologi
Fag: Dansk
Fag: Elevernes alsidige udvikling
Fag: Engelsk
Fag: Færdselslære
Fag: Fransk
Fag: Fysik
Fag: Fysik og kemi
Fag: Geografi
Fag: Geovidenskab
Fag: Håndværk og Design
Fag: Historie
Fag: Idræt
Fag: Informatik
Fag: Innovation og entreprenørskab
Fag: It og medier
Fag: Kemi
Fag: Kristendomskundskab
Fag: Madkundskab
Fag: Matematik
Fag: Musik
Fag: Natur og teknologi
Fag: Naturgeografi
Fag: Samfundsfag
Fag: Sproglig udvikling
Fag: Sundheds- og Seksualundervisning
Fag: Tysk
Fag: Uddannelse og job
Målgruppe: Børnehaver & Dagtilbud
Målgruppe: Lærere & Pædagoger
Målgruppe: Fagpersoner
Målgruppe: Ungdomsuddannelser
Målgruppe: 0. klasse
Målgruppe: 1. klasse
Målgruppe: 2. klasse
Målgruppe: 3. klasse
Målgruppe: 4. klasse
Målgruppe: 5. klasse
Målgruppe: 6. klasse
Målgruppe: 7. klasse
Målgruppe: 8. klasse
Målgruppe: 9. klasse
Målgruppe: 10. klasse
Målgruppe: A-niveau
Målgruppe: B-niveau
Målgruppe: C-niveau
Tidspunkt: Hele Året
Tidspunkt: Januar
Tidspunkt: Februar
Tidspunkt: Marts
Tidspunkt: April
Tidspunkt: Maj
Tidspunkt: Juni
Tidspunkt: Juli
Tidspunkt: August
Tidspunkt: September
Tidspunkt: Oktober
Tidspunkt: November
Tidspunkt: December
Pris: Gratis forløb
Afstand: Kun lokale forløb
Afstand: Forløbet foregår på jeres skole
Afstand: Forløbet foregår ikke på jeres skole

SMART

Klik på "SKIFT" og indtast en adresse, så beregner vi afstande til alle forløb ud fra den. Du kan altid klikke på "SKIFT" for at ændre til at vise nyeste forløb først.

Viser lige nu forløb baseret ud fra:
Viser lige nu forløb baseret ud fra:
Viser lige nu forløb sorteret efter:
Din nuværende lokation Nyeste forløb
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
August
Vi kommer ud på jeres skole
Med udgangspunkt i navnet Kildedal, som vidner om tilstedeværelse af vand i landskabet, sætter forløbet fokus på vand og helt specifikt de planter, der knytter sig til vandet og vådområder i området, hvor der lige nu bygges en helt ny bæredygtig by. Sammen med billedkunstner Camilla Berner skal vi portrættere både planter og os selv i mødet med planterne. Vi skal lave et lille arkiv over, hvad der findes i Kildedal af planter med tilknytning til vand. Og finde ud hvad vand har betydet for området Kildedal.
Mere info og kontakt
Gratis
Lærere & Pædagoger
Fagpersoner
August
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Tirsdag den 27.8 kl. 10-16 arrangerer Religionslærerforeningen en dag med temaet Videnskab og tro på KUA. Vi har sikret billetter til 7 lærere fra Ballerup og Furesø. Kom med til en spændende dag med oplæg om økoteologi, sundhed og meningsbegrebet. Hør om resultaterne af en stor dansk undersøgelse om åndelige behov og om et nyt undervisningsprojekt om forholdet mellem mennesker og dyr.
Mere info og kontakt
Gratis
Lærere & Pædagoger
Fagpersoner
Ungdomsuddannelser
September
Oktober
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Kom med når kreativ koder og digital kunstner Andreas Refsgaard introducerer algoritmer og kunstig intelligens på en engagerende og interaktiv facon. Gennem sjove, provokerende og tankevækkende eksempler viser han hvordan disse teknikker giver mulighed for helt nye kreative udfoldelser, mens de samtidig stiller etiske udfordringer til vores samfund. Få afmystificeret computeralgoritmer, brugen af kunstig intelligens og få gode eksempler med hjem til arbejdet i klassen.
Mere info og kontakt
Gratis
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Vestforbrændingen
Vi kommer ud på jeres skole
Formidlingscentret Vestforbrændings skoletilbud er et veltilrettelagt læringsredskab – en grøn tråd igennem elevernes skoleforløb, der skal fremme deres forståelse for og vigtigheden af at affaldssortere, genanvende og genbruge og på sigt uddanne dem miljøbevidste nye samfundsborgere. I Vestforbrændingens laboratorium WasteLab bliver eleverne klogere på de problemstillinger, der følger med, når affald energiudnyttes.
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Vestforbrændingen
Vi kommer ud på jeres skole
Formidlingscentret Vestforbrændings skoletilbud er et veltilrettelagt læringsredskab – en grøn tråd igennem elevernes skoleforløb, der skal fremme deres forståelse for og vigtigheden af at affaldssortere, genanvende og genbruge og på sigt uddanne dem miljøbevidste nye samfundsborgere. Få besøg af Vestforbrændingens formidlere, hvor de sammen med din klasse lærer eleverne om affaldssortering ud fra deres madpakke.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Vi kommer ud på jeres skole
De fleste helvedesforestillinger stammer ikke fra Bibelen men fra Dantes 700 år gamle værk Den Guddommelige Komedie. Men hvorfor? Kom på sporet af svaret ved at læse Dante som graphic novel og en ny novelle af Jesper Wung-Sung. De nutidige forestillinger om helvede i folkekirken i dag og i andre religioner undersøges på et kirkebesøg. Projektet afsluttes med en collage.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Vi kommer ud på jeres skole
Ville den barmhjertige samaritaner være en god gårdvagt? I dette projekt vil I komme til at koble kodning og etik - helt uden brug af computere. Lær hvad en robot er, om etik og den gyldne regel og lav en kode med fysiske materialer.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Vi kommer ud på jeres skole
Hvorfor ikke bare sige tingene lige ud af posen? Hvad skal alle Jesu lignelser til for? Hvordan kommer almene mellemmenneskelige temaer som ligeværd, retfærdighed og misundelse i spil – og hvad tænker vi om det i dag? Undersøg alt dette med kroppen gennem øvelser som statueteater og postkort og få gang i livsfilosofiske samtaler.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Vi kommer ud på jeres skole
Målrettet elever med autismespektrumforstyrrelser (ASF) Dette projekt er opbygget enkelt, genkendeligt og stringent og søger dermed at imødekomme særlige læringspræferencer. Det anvender en visuel formidlingstilgang og konkrete genstande som facilitatorer for læring. Tematisk fokus er den historiske Jesus og den fortalte Jesus, kristendommens udspring, kendetegn og aftryk på nutidens samfund. Afsluttende kirkebesøg med fokus på troens Jesus.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Vi kommer ud på jeres skole
Måske er faren ved kunstig intelligens ikke at den overtager jorden, men snarere, hvad den gør ved vores opfattelse af os selv og andre, samt vores måde at kommunikere på. Etikken bag AI er til undersøgelse i dette projekt. Via en række cases undersøges spørgsmål som: Hvordan ændrer menneskelivet sig, når teknologien overtager flere og flere menneskelige opgaver? Hvilke opgaver skal AI ikke løse? Vil grænserne mellem menneske og maskine udviskes – og hvad er det særligt menneskelige?
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Vi kommer ud på jeres skole
Alle, der har søskende, kender til at skændes vildt. Og have et særligt bånd. Med dette projekt åbnes for en samtale om de svære følelser i de nære relationer. Eleverne får kendskab til bibelske fortællinger om søskendes stridigheder, som de kan spejle sig i, med henblik på at erkende egne reaktioner og arbejde med konfliktløsning. Hvor stor er forskellen på dengang og nu?
Mere info og kontakt
Gratis
5. klasse
6. klasse
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Vi kommer ud på jeres skole
Køkken, karateklub, klasseværelse - og kirken. I alle rum opleves en særlig atmosfære. Rummene har en funktion og en historie. I skal på opdagelse i forskellige rum, fra fortrolige og hverdagsagtige til ukendte og særlige. Undersøg hvordan rum kan være indre og ydre, materielle, mentale, sociale og følte – og skab kreativt jeres egne rum.
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Vi kommer ud på jeres skole
Med store undrende øjne går jeg.. sådan indledes Halfdan Rasmussen sang om at sanse naturen og undre sig over eksistensen af alt fra fugle og fisk til himmel og hav. I forløbet skrues der op for undre-knappen og eleverne inviteres gennem fortælling, sang og musikalsk leg til at fordybe sig i en række livsfilosofiske spørgsmål. De øver en sang og tre salmer og inviteres til en festlig koncert med duoen Sille & Palle i en lokal kirke
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
ENIGMA tilbyder undervisning til alle aldersgrupper – både indskoling, mellemtrin og udskoling. Med de yngste går vi på opdagelse i kommunikationshistorien og rejser til en verden uden iPads og internet. Med de større udforsker vi, hvordan teknologien har ændret  måden, som vi kommunikerer på og indholdet af den kommunikation, vi møder hver dag. Vi klæder børn og unge på til at kunne navigere bevidst og kritisk i den digitale verden.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Lokale foreninger
Vi kommer ud på jeres skole
Sæt bevægelse og fællesskab på skoleskemaet med Diggi! ”Hænderne op med Diggi” er ikke bare et almindeligt skoleforløb – det er en oplevelse, hvor man inddrager den legende tilgang og bevægelse til læring i dansk og matematik timerne.
Mere info og kontakt
Gratis
9. klasse
November
Undgå Luksusfælden – forbered eleverne på fremtidens valg om privatøkonomi og forsikringer med forløbet ‘Fat om Finanserne’, i samarbejde med Ungdomsbyen og Ballerup kommune. Ud fra et brætspil blive eleverne personligt involveret i de økonomiske situationer og dilemmaer, man kan stå over for i ens ungdomsliv og start-voksenliv. Eleverne oplever daglig økonomi og budgetter med en motiveret og engageret tilgang.
Mere info og kontakt
Gratis
5. klasse
Marts
April
Maj
Juni
Forløbet udbydes af Vestforbrændingen
Vi kommer ud på jeres skole
Formidlingscentret Vestforbrændings skoletilbud er et veltilrettelagt læringsredskab – en grøn tråd igennem elevernes skoleforløb, der skal fremme deres forståelse for og vigtigheden af at affaldssortere, genanvende og genbruge og på sigt uddanne dem miljøbevidste nye samfundsborgere. Book et besøg på jeres lokale Genbrugsstation og lad eleverne få indsigt og viden og affaldssortering og genbrug.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Din klasse eller årgang kan nu gratis besøge Experimentarium og få et sjov og læringsrig dag med udstillinger, værksteder, forsøg og science-shows inden for særligt det naturfaglige område. Hver skole har fået udleveret årskort til Experimentarium (ligger på jeres skolekontor). Årskortet giver adgang til et stort område, hvor eleverne kan eksperimentere, lege og være nysgerrige på forskellige naturfaglige områder.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Den Blå Planet – Ballerup
Kom og oplev den Blå Planets mange spændende forløb, der tager udgangspunkt i dialogisk undervisning, som understøtter faglige og pædagogiske mål, så læring, oplevelse og faglighed går hånd i hånd. Eleverne møder de levende dyr og inspireres til at være nysgerrige, undersøge og stille spørgsmål.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
Vi kommer ud på jeres skole
Kulturtjenesten introducere en pulje til kulturelle aktiviteter for, med og af børn og unge. Puljens samlet budget er på 150.000 kr. og kan søges af alle dagtilbud, BFO’er, klubber og folkeskoler i Ballerup Kommune ud fra puljens kriterier.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Forløbet udbydes af Ballerup Bibliotek
Drømmer I også om, at jeres elevers fremlæggelser og produkter i projektopgaven bliver lidt mere inspirerende end det I hidtil har set? Skal eleverne i højere grad bruge de nyeste teknologier og arbejde med prototyping i innovative processer? Vil I åbne elevernes muligheder for at afprøve deres designs i hurtige mock-ups og digitale tegneprogrammer, inden de laver deres endelige produkt og gøre dem til kreative producenter med IT og digitale artefakter? Så kan Tech-teket på Ballerup Bibliotek hjælpe!
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Vi kommer ud på jeres skole
Den maritime industri byder på et hav af spændende uddannelses- og karrieremuligheder. Men rigtig mange elever kender slet ikke til de mange muligheder. Derfor tilbyder Maritime Future, at besøge udskolingsklasser i hele landet!
Mere info og kontakt
Gratis
2. klasse
3. klasse
April
Maj
Juni
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Folkekirkens Skoletjeneste i Ballerup & Furesø
Vi kommer ud på jeres skole
Hvordan skaber man den godeste robot? Altså én, der ikke bare er bedst til noget, men etisk god. I klassen undersøges dette i etikloteket, som er en kuffert med et etisk makerspace. Her undersøges dilemmaer fra legepladsen og bud på retningslinjer i filosofi og religion, som kobles med tanker om robotkodning.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
Januar
Februar
Marts
April
August
September
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Ballerup Bibliotek
Igen i år holder Ballerup kommune verdensmålsfestivalen ”Fra verdensmål til hverdagsmål” for hele Ballerup, og det skal I folkeskoler selvfølgelig ikke snydes for. Vi har derfor afsat fredag d. 26 april 2024 fra 09:00 – 13:00 til et fuldt pakket workshops forløb på Banegaardspladsen, designet specielt til jer. I år er det for 5 årgang.
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
4. klasse
5. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Vestforbrændingen
Vi kommer ud på jeres skole
På Vestforbrændingen er vi overbevist om at den bedste måde at uddanne dine elever i affaldssortering og bæredygtig adfærd, er ved at møde dem tre gange i løbet af deres skoletid. Derfor har vi skabt ”Den Grønne Rygsæk” som er nem at passe ind i årets planlægning. Vi har i samarbejde med din kommune reserveret datoer til netop dine elever, så der er plads til alle klasserne på årgangen indenfor så kort tid så muligt. Book forløb målrettet indskoling (på skolen), mellemtrin (på Vestforbrændingen) og udskoling (på Vestforbrændingen).
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
Oktober
November
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Hvorfor hed efterårsferien ”kartoffelferie” i gamle dage? Og hvorfor spiser vi så mange kartofler i Danmark? Det finder vi ud af i praksis, når eleverne selv graver kartofler op i marken, skræller og tilbereder suppe over bålet. Måske kan man også lege med kartofler?
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Januar
Februar
November
December
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Et bål varmer i vinterkulden, men hvordan laver man et godt bål og holder på den varme det laver? og hvad sker der med vand når man varmer det op eller køler det ned? Det undersøger vi sammen omkring bålet og slutter af med lidt varmt at drikke.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Marts
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Tag med tilbage til tiden, hvor enorme kræfter formede vores landskab, hvor kæmpestore dyr vandrede rundt på tundrasletterne, og hvor de første mennesker indtog det der senere skulle blive Danmark. Vi ser på spor efter sidste istid i landskabet og prøver at forstå, hvordan is og vand kan ændre landets form.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
Marts
April
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Kan du løbe ligeså hurtigt som en hare? Løfte som en myre? Eller hoppe som en mus? I dette forløb kan I prøve kræfter med dyrene omkring os og lære mere om dyrenes "superkræfter”. Undervejs bruger vi matematik til at regne på vores resultater og sammenligne dyrene med os selv.
Mere info og kontakt
Gratis
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af "Åben Virksomhed"

Tag dine elever med ud og få en oplevelse af, hvordan matematik og logik bliver brugt på et bilværksted. I dette undervisningsforløb til matematik skal eleverne arbejde med de matematiske kompetencer: problembehandling, ræsonnement og tankegang. Som en del af forløbet skal klassen besøge Andersen Biler i Ballerup og se, hvordan mekanikere arbejder med reparation af biler og derved bruger matematik, logik og fejlfinding i praksis.

Mere info og kontakt
Gratis
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af "Åben Virksomhed"

Kom ud og besøg en virksomhed, der anvender 3D-print som en del af deres daglige produktion.
I dette undervisningsforløb til håndværk & design og matematik skal eleverne stifte bekendtskab med 3D-print, lave deres egne 3D-designs og lære om hvad 3D-print er samt hvad det kan bruges til. På virksomhedsbesøget vil eleverne se og opleve, hvordan 3D-print indgår i en virksomheds produktion enten til prototyper eller til færdige produkter.

Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Skal din klasse arbejde med Det moderne gennembrud i dansk? Eller måske arbejde med Skagensmalerne? Symbolisme i billedkunst? Så er det en oplagt mulighed at supplere undervisningen med Den Hirschsprungske Samling. Her er der et væld af kunst gennem tiden, som giver et godt indblik i de litterære, historieske som kunstneriske tidsperioder med udgangspunkt i kunst. Læs og book de forskellige forløb, der tilbydes i mellemtrin og udskoling (HUSK VED BOOKING AT SKRIVE BALLERUP KOMMUNE i et af felterne). Tilbuddet er kun gratis for Ballerup Kommunes folkeskoler. Der er indgået et samarbejde mellem Ballerup Kommune og Den Hirschsprungske Samling.
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
2. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Vi kommer ud på jeres skole
Book et naturfagligt forløb hos LIFE og modtag en LIFE KIT (startspakke med værktøjer og materiale), som klassen arbejder med selv på skolen. Afslut evt. forløbet på LIFE CAMPUS i Lyngby, hvor klassen får adgang til spændende laboratorie, hvor undervisere står klar med mere fordybelse og nysgerrig tilgang til forløbets tema. Alle forløb og besøg på LIFE CAMPUS er gratis og finansieret af Novo Nordisk Fonden. Book jeres forløb direkte på LIFE Fondens hjemmeside. PRAKTISK: Ved booking modtager skolen efterfølgende LIFE KIT materialet til klassen. I får besked på, hvilke værkstøjer, der skal afleveres tilbage og hvordan. Så kommer LIFE Fonden selv og henter det på jeres skole. Ved booking skal I også forholde jer til, om I ønsker at afslutte forløbet på LIFE CAMPUS.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Værløse Flyvestation
Kom tæt på Værløse Flyvestation og historien omkring fra før 2. verdenskrig og frem med fokus på den kolde krig. Eleverne får en guidet rundtur på Flyvestation Værløse, hvor de hører om 2. verdenskrig, den kolde krig og NATO. Vi ser brand- og redningskøretøjer, og på andre autendiske og historiske spor. Eleverne kommer også til at se originale fly fra koldkrigsperioden.
Mere info og kontakt
Gratis
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Værløse Flyvestation
Kom tæt på Værløse Flyvestation og historien omkring fra før 2. verdenskrig og frem med fokus på årene 1940-1950. Eleverne får en guidet rundtur på Flyvestation Værløse, hvor de hører om 2. verdenskrig, den kolde krig og NATO. Vi ser brand- og redningskøretøjer, og på andre autendiske og historiske spor.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Værløse Flyvestation
Kom tæt på Værløse Flyvestation og historien omkring fra før 2. verdenskrig og frem. Eleverne får en guidet rundtur på Flyvestation Værløse, hvor de hører om 2. verdenskrig, den kolde krig og NATO. Vi ser brand- og redningskøretøjer, og på andre autendiske og historiske spor.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Planerarium – Ballerup aftale
Et besøg på Planetarium med 4.-6. klasse egner sig glimrende til en emneuge om vores solsystemet eller et engineering-forløb om rumrejser til Månen eller Mars. I vores tilbud arbejder vi med de nære fortællinger, men kigger også ud for at sætte perspektiv på Jordens liv.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Planerarium – Ballerup aftale
Et besøg i Planetarium med 0.-3. klasse egner sig glimrende til en emneuge om solsystemet eller vores egen måne. I vores tilbud arbejder vi med de nære fortællinger om vores eget solsystem og hvordan stofferne som eleverne er lavet af, stammer fra universet.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Planerarium – Ballerup aftale
Et besøg for 7.-10. klasse i Planetarium rummer alle naturfagene. Vi tilbyder både korte og længere forløb, der udfolder det unikke læringsrum, som Planetarium tilbyder.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Musikskolen
Vi kommer ud på jeres skole
Yogaremser er en legende tilgang til yogaen i børnehøjde. Til hver bevægelse knyttes en remse, der skaber billeder og historier i bevidstheden.     
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Marts
December
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Vi kommer ud på jeres skole
Alle dyr er tilpasset deres levevis gennem evolutionen -men kan man egentlig se på et dyr hvad det lever af? -og hvilke tilpasninger har vi selv? Eleverne bruger telefonen til at quizze om kranier, knogler og udstoppede dyr. Gennem spørgsmålene skal de prøve at regne ud hvad dyret mon spiser og hvordan det lever.
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
FN Byens skoletjeneste, YOUNG, inviterer indskoling, mellemtrin og udskoling på besøg i FN Byen, hvor vi gennem aktiviteter og lege skaber verdensborgere med indsigt i FN’s Verdensmål. Hvert besøg tager udgangspunkt i et selvvalgt tema, som danner rammen for besøget. Fælles for alle temaerne er, at dine elever vil få en introduktion til FN Byen og FN’s arbejde. Et besøg hos i FN Byen varer to timer og er altid gratis. Læs mere om de forskellige temaer "Introduktion", "Mindre ulighed", "Klima", "Stop sult", "Byg en by" og "Sikkerhed og fred".
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Hele Året
Garderhøjfortet har 3 nye matematiske Escape Rooms. Escape Rooms udbydes kommercielt og er et rum, hvor deltagerne lukkes inde og kun kan komme ud, hvis de løser en udfordrende opgaver eller gåder, der er mystiske eller skræmmende og spændende. I undervisningssammenhæng lukkes eleverne inde i et rum, hvor de skal løse faglige opgaver for at “slippe ud”. 
Mere info og kontakt
Gratis
Ungdomsuddannelser
0. klasse
1. klasse
2. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Hent inspirationsamteriale til at arbejde med offentlig kunst i undervisningen. Der er udarbejdet fire forskellige materialer til fire forskellige områder i Ballerup Kommune. Materialet kan bruges som baggrundsviden til det videre arbejde med kunst i byrummet.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Ballerup Bibliotek
Vi inviterer alle - store som små - skoleklasser i Ballerup Kommune til en generel introduktion til vores biblioteker. Her fortæller vi om alle de muligheder, som lige netop dine elever har, for at bruge biblioteket bedst muligt.
Mere info og kontakt

Ring på 44 77 28 62 eller skriv til mig på cjh@balk.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Ballerup Kommunes skolenivirkeligheden.dk side. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud.