FILTRÉR FORLØB EFTER
Vælg et eller flere fag
Vælg en eller flere målgrupper
Vælg et eller flere tidspunkter
Vælg
Vælg
Fag: Arbejdskendskab
Fag: Billedkunst
Fag: Biologi
Fag: Bioteknologi
Fag: Dansk
Fag: Elevernes alsidige udvikling
Fag: Engelsk
Fag: Færdselslære
Fag: Fransk
Fag: Fysik
Fag: Fysik og kemi
Fag: Geografi
Fag: Geovidenskab
Fag: Håndværk og Design
Fag: Historie
Fag: Idræt
Fag: Informatik
Fag: Innovation og entreprenørskab
Fag: It og medier
Fag: Kemi
Fag: Kristendomskundskab
Fag: Madkundskab
Fag: Matematik
Fag: Musik
Fag: Natur og teknologi
Fag: Naturgeografi
Fag: Samfundsfag
Fag: Sproglig udvikling
Fag: Sundheds- og Seksualundervisning
Fag: Tysk
Fag: Uddannelse og job
Målgruppe: Børnehaver & Dagtilbud
Målgruppe: Lærere & Pædagoger
Målgruppe: Fagpersoner
Målgruppe: Ungdomsuddannelser
Målgruppe: 0. klasse
Målgruppe: 1. klasse
Målgruppe: 2. klasse
Målgruppe: 3. klasse
Målgruppe: 4. klasse
Målgruppe: 5. klasse
Målgruppe: 6. klasse
Målgruppe: 7. klasse
Målgruppe: 8. klasse
Målgruppe: 9. klasse
Målgruppe: 10. klasse
Målgruppe: A-niveau
Målgruppe: B-niveau
Målgruppe: C-niveau
Tidspunkt: Hele Året
Tidspunkt: Januar
Tidspunkt: Februar
Tidspunkt: Marts
Tidspunkt: April
Tidspunkt: Maj
Tidspunkt: Juni
Tidspunkt: Juli
Tidspunkt: August
Tidspunkt: September
Tidspunkt: Oktober
Tidspunkt: November
Tidspunkt: December
Pris: Gratis forløb
Afstand: Kun lokale forløb
Afstand: Forløbet foregår på jeres skole
Afstand: Forløbet foregår ikke på jeres skole

SMART

Klik på "SKIFT" og indtast en adresse, så beregner vi afstande til alle forløb ud fra den. Du kan altid klikke på "SKIFT" for at ændre til at vise nyeste forløb først.

Viser lige nu forløb baseret ud fra:
Viser lige nu forløb baseret ud fra:
Viser lige nu forløb sorteret efter:
Din nuværende lokation Nyeste forløb
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
ENIGMA tilbyder undervisning til alle aldersgrupper – både indskoling, mellemtrin og udskoling. Med de yngste går vi på opdagelse i kommunikationshistorien og rejser til en verden uden iPads og internet. Med de større udforsker vi, hvordan teknologien har ændret  måden, som vi kommunikerer på og indholdet af den kommunikation, vi møder hver dag. Vi klæder børn og unge på til at kunne navigere bevidst og kritisk i den digitale verden.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Din klasse eller årgang kan nu gratis besøge Experimentarium og få et sjov og læringsrig dag med udstillinger, værksteder, forsøg og science-shows inden for særligt det naturfaglige område. Hver skole har fået udleveret årskort til Experimentarium (ligger på jeres skolekontor). Årskortet giver adgang til et stort område, hvor eleverne kan eksperimentere, lege og være nysgerrige på forskellige naturfaglige områder.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Den Blå Planet – Ballerup
Kom og oplev den Blå Planets mange spændende forløb, der tager udgangspunkt i dialogisk undervisning, som understøtter faglige og pædagogiske mål, så læring, oplevelse og faglighed går hånd i hånd. Eleverne møder de levende dyr og inspireres til at være nysgerrige, undersøge og stille spørgsmål.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Forløbet udbydes af Ballerup Bibliotek
Drømmer I også om, at jeres elevers fremlæggelser og produkter i projektopgaven bliver lidt mere inspirerende end det I hidtil har set? Skal eleverne i højere grad bruge de nyeste teknologier og arbejde med prototyping i innovative processer? Vil I åbne elevernes muligheder for at afprøve deres designs i hurtige mock-ups og digitale tegneprogrammer, inden de laver deres endelige produkt og gøre dem til kreative producenter med IT og digitale artefakter? Så kan Tech-teket på Ballerup Bibliotek hjælpe!
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
Januar
Februar
Marts
April
August
September
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Ballerup Bibliotek
Igen i år holder Ballerup kommune verdensmålsfestivalen ”Fra verdensmål til hverdagsmål” for hele Ballerup, og det skal I folkeskoler selvfølgelig ikke snydes for. Vi har derfor afsat fredag d. 26 april 2024 fra 09:00 – 13:00 til et fuldt pakket workshops forløb på Banegaardspladsen, designet specielt til jer. I år er det for 5 årgang.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
Oktober
November
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Hvorfor hed efterårsferien ”kartoffelferie” i gamle dage? Og hvorfor spiser vi så mange kartofler i Danmark? Det finder vi ud af i praksis, når eleverne selv graver kartofler op i marken, skræller og tilbereder suppe over bålet. Måske kan man også lege med kartofler?
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Januar
Februar
November
December
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Et bål varmer i vinterkulden, men hvordan laver man et godt bål og holder på den varme det laver? og hvad sker der med vand når man varmer det op eller køler det ned? Det undersøger vi sammen omkring bålet og slutter af med lidt varmt at drikke.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Marts
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Tag med tilbage til tiden, hvor enorme kræfter formede vores landskab, hvor kæmpestore dyr vandrede rundt på tundrasletterne, og hvor de første mennesker indtog det der senere skulle blive Danmark. Vi ser på spor efter sidste istid i landskabet og prøver at forstå, hvordan is og vand kan ændre landets form.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
Marts
April
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Kan du løbe ligeså hurtigt som en hare? Løfte som en myre? Eller hoppe som en mus? I dette forløb kan I prøve kræfter med dyrene omkring os og lære mere om dyrenes "superkræfter”. Undervejs bruger vi matematik til at regne på vores resultater og sammenligne dyrene med os selv.
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
2. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Vi kommer ud på jeres skole
Book et naturfagligt forløb hos LIFE og modtag en LIFE KIT (startspakke med værktøjer og materiale), som klassen arbejder med selv på skolen. Afslut evt. forløbet på LIFE CAMPUS i Lyngby, hvor klassen får adgang til spændende laboratorie, hvor undervisere står klar med mere fordybelse og nysgerrig tilgang til forløbets tema. Alle forløb og besøg på LIFE CAMPUS er gratis og finansieret af Novo Nordisk Fonden. Book jeres forløb direkte på LIFE Fondens hjemmeside. PRAKTISK: Ved booking modtager skolen efterfølgende LIFE KIT materialet til klassen. I får besked på, hvilke værkstøjer, der skal afleveres tilbage og hvordan. Så kommer LIFE Fonden selv og henter det på jeres skole. Ved booking skal I også forholde jer til, om I ønsker at afslutte forløbet på LIFE CAMPUS.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Planerarium – Ballerup aftale
Et besøg på Planetarium med 4.-6. klasse egner sig glimrende til en emneuge om vores solsystemet eller et engineering-forløb om rumrejser til Månen eller Mars. I vores tilbud arbejder vi med de nære fortællinger, men kigger også ud for at sætte perspektiv på Jordens liv.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Planerarium – Ballerup aftale
Et besøg i Planetarium med 0.-3. klasse egner sig glimrende til en emneuge om solsystemet eller vores egen måne. I vores tilbud arbejder vi med de nære fortællinger om vores eget solsystem og hvordan stofferne som eleverne er lavet af, stammer fra universet.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Planerarium – Ballerup aftale
Et besøg for 7.-10. klasse i Planetarium rummer alle naturfagene. Vi tilbyder både korte og længere forløb, der udfolder det unikke læringsrum, som Planetarium tilbyder.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Marts
December
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Vi kommer ud på jeres skole
Alle dyr er tilpasset deres levevis gennem evolutionen -men kan man egentlig se på et dyr hvad det lever af? -og hvilke tilpasninger har vi selv? Eleverne bruger telefonen til at quizze om kranier, knogler og udstoppede dyr. Gennem spørgsmålene skal de prøve at regne ud hvad dyret mon spiser og hvordan det lever.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Oktober
November
December
Vi kommer ud på jeres skole
Hvis du ønsker et supplement til din undervisning i Naturfag eller måske i Håndværk og design, vil vi meget gerne tilbyde vores assistance i et par timer en dag, hvor det passer ind i Jeres skema. ”Vi” er frivillige fra Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i København (DOF KBH), som gerne vil være med til at stimulere børns interesse for naturen i almindelighed og fugle i særdeleshed.
Mere info og kontakt
Gratis
6. klasse
7. klasse
Juni
September
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Vi kommer ud på jeres skole
Lad dine elever opleve på egen krop, hvordan det var at være bonde under Landboreformerne og lad dem bruge deres matematiske evner til at regne ud, hvordan markerne kan fordeles retfærdigt og hvordan gårdene kan flyttes.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Maj
Juni
August
September
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Vi går på jagt efter insekter og smådyr og studerer dem med lup og bestemmelsesdug. Eleverne arbejder sammen om at sortere dyrene i grupper. Undervejs taler vi om dyregrupper, føde, forvandling, levesteder og andre relevante emner, og der vil også indgå bevægelse og leg.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
April
Maj
Juni
September
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Vi undersøger vandhullet og dets omgivelser, indsamler dyr og planktonprøver og artsbestemmer vores fund. Vi prøver at vurdere søens økologiske kvalitet ud fra de indsamlede dyr og kan komme ind på begreber som ånding, forvandling, formering, fødekæder/net, biodiversitet eller andre relevante emner. Med udskolingsklasser går vi lidt mere i dybden omkring næringsstoffer, iltindhold og vandkvalitet. Forløbet kan tilpasses klassetrin, og ønsker til fokusområder kan aftales i forvejen.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
April
Maj
Juni
August
September
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Vi fanger smådyr i vandhullet, prøver at sætte navne på dem og taler om deres levevis. Eleverne arbejder sammen i små grupper og ser nærmere på nogle af de dyr de fanger. Undervejs kan vi komme ind på dyregrupper, ånding, forvandling eller andre emner.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Maj
Juni
September
Forløbet udbydes af Skoletjenesten Pederstrup
Vidste du, at meget af det, vi kalder "ukrudt" også er sunde og velsmagende spiselige planter? I dette forløb smager vi os igennem nogle af de gratis råvarer, der vokser lige uden for vores egen dør, og tilbereder lækre retter af dem over bål.
Mere info og kontakt
Gratis
Ungdomsuddannelser
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Forløbet foregår i Hillerød kommune
Besøg Freerslev Kotel, som er et produktionslandbrug i Gørløse. Lær om produktion af oksekød, fødevarer og oplev livet på en gård.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Besøg KloakLab – BIOFOS’ skoletjeneste om spildevand KloakLab er formidling om spildevand, miljø og bæredygtig energi. Vi kobler teori og øvelser til den virkelige verden. I KloakLab kommer eleverne tæt på spildevandets forunderlige verden.
Mere info og kontakt

Ring på 44 77 28 62 eller skriv til mig på cjh@balk.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Ballerup Kommunes skolenivirkeligheden.dk side. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud.