Skolen skal ud i virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen

Formålet med skolenivirkeligheden.dk

Åben Skole bringer skolen ud i virkeligheden og virkeligheden ind i skolen. Målet er at skabe et læringssamarbejde og -fællesskab mellem skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger, kulturtilbud, musikskoler, ungdomsskoler samt andre aktører, så undervisningen bliver mere virkelighedsnær og inspirerende for eleverne, både i teori og praksis. 

Skolenivirkeligheden.dk i Ballerup gør det nemt for lærere og pædagoger at finde et forløb, en oplevelse eller en inspirationskilde, der passer til og kan være et lærerigt og relevant bidrag til mange forskellige fag og læringsforløb. 

Portalen skolenivirkeligheden.dk er et godt bindeled til at forening, kulturtilbud, erhverv eller ungdomsuddannelse m.fl. kan udbrede kendskabet til deres muligheder og tilbud, samt møde nye potentielle medlemmer/elever/ansatte. Ballerup Kommune har udarbejdet et koncept for, hvordan vi i Ballerup Kommune arbejder med Åben Skole. Konceptet findes her.

Til kommende samarbejdspartere

Har I lyst til at bidrage til elevernes læring og trivsel i Ballerup og få en værdifuld kontakt til skolerne? 

Vi søger samarbejdspartere, der kan se sig selv, sit arbejdsområde, sin virksomhed eller forening som et interessant, relevant tilbud for Ballerups skoleelever – og som gerne vil tage del i dette samarbejde om at indføre børn og unge i lokalområdet og samfundet udenfor skolen.

Tilbuddet skal:

  • beskrive aktivitetens indhold og mål, målgruppe, fag og mulige perioder
  • kunne rettes mod én eller flere aldersgrupper mellem 6 og 18 år
  • være tilgængeligt i tidsrummet kl. 8-16 
  • kunne tilknyttes og oplyse om en kontaktperson 
  • beskrive om det skal koste noget eller være gratis


Som udbyder bestemmer du selv, om eleverne skal komme på besøg hos jer, eller om I tager ud på skolen. Det er dog vigtigt, at I kan imødekomme den aftalte aldersgruppe og antal børn. Klassens lærere og/eller pædagoger vil altid være til stede i de enkelte forløb.

Under særlige omstændigheder vil det være nødvendigt at have en børneattest, fx ved længerevarende forløb. 

Når jeres tilbud er oprettet på skolenivirkeligheden.dk, vil Ballerups lærere og pædagoger have mulighed for at kontakte jer via mail. I skal kunne svare tilbage inden for max 3 hverdage.

Portalens tilbud evalueres og revideres hvert forår af hensyn til skolernes årsplan samt samarbejdsparternes planlægning af næste sæson/skoleår. 

For hvert enkelt forløb udarbejdes en samarbejdsaftale, som udfyldes af de samarbejdende parter (skoler og samarbejdspart). Skabelon til aftalen findes her.

Godtgørelse af foreningers udgifter i forbindelse med undervisningsforløb til skoler og daginstitutioner 

Ballerup Kommune arbejder med at udvikle den åbne skole og her er foreningerne en vigtig spiller. Der er derfor afsat et beløb til at godtgøre foreninger de udgifter, der er til udvikling og gennemførsel af undervisningstilbud til skoler.

Hvad kan der søges midler til?
Foreningen kan søge økonomisk støtte til udvikling og gennemførsel forløbstilbud, der tilbydes til skolerne gratis. Der kan søges støtte til følgende udgifter:

  • Timeløn til instruktør: Maksimalt 300 kr./timen. Timeantallet må gerne væ;re inklusiv forberedelse på dagen. Dog maksimalt fra 30 minutter inden forløbets start til 30 minutter efter forløbet er afsluttet.
  • Indkøb af materialer. Maksimalt for 2.500 kr. Bemærk at hvis der er tale om genanvendelige materialer, skal disse være tilgængelige til efterfølgende lignende forløb eller på en tilknyttet skole i distriktet.
  • Dækning af transport. Dog kun til transport indenfor Hovedstadsområdet. Til dækning af kørsel i egen bil benyttes Statens laveste kørselstakst. Herudover dækkes udgifter til billetter til offentlige transportmidler.
  • Er forløbet en succes og ønsker foreningen at gennemføre flere, skal den enkelte skole selv løfte den eventuelle udgift, foreningen har behov for at få dækket, for at kunne gennemføre tilbuddet fremadrettet.

Ring på 44 77 28 62 eller skriv til mig på cjh@balk.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Ballerup Kommunes skolenivirkeligheden.dk side. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud.