Oplev glasproduktionen – Ardagh Glass Holmegaard A/S

Kontakt forløb her

Oplev glasproduktionen, og kombinér det med naturfag og uddannelse og job.​​ Ardagh Group er en global leder inden for emballageløsninger af glas og metal og producerer emballage til verdens førende brands inden for føde-, drikke- og forbrugsvarer. Ardagh Group har en global tilstedeværelse. Vi driver 109 produktionsfaciliteter inden for glas og metal i 22 lande, har totalt ca. 23.500 medarbejdere ansat og et globalt salg på omkring 7,7 mia. €.

Hos Ardagh er vi kendt for at være innovative; vi skubber til grænserne for, hvad der er muligt, og er banebrydende med nye produktionsmetoder, nye designteknikker og nye måder at genbruge og spare energi på. Vores forretnings enestående vækst er blevet båret frem af vores uovertrufne ekspertise, fokus på kvalitet og engagement i løbende forbedringer. 

Det er vores overbevisning, at vores forretnings succes afhænger af vores ansattes succes. Vi stræber efter at skabe arbejdsmiljøer, hvor vores medarbejdere føler sig værdsatte, kan udfolde deres fulde potentiale, og hvor resultater bliver fejret. Vi er i gang med at skabe en spændende fremtid for Ardagh, som er bygget på vores kerneværdier, tillid, teamwork og fortrinlighed, og vi har muligheder inden for en lang række områder på tværs af vores organisation.
For yderligere information om Ardagh Group, besøg venligst www.ardaghgroup.com

Besøget kan være et engangsbesøg, eller grupper kan, hvis relevant i et undersøgende forløb, komme på besøg flere gange.  
 

Besøget kan eksempelvis tilrettelægges under følgende overskrifter: 

 
Bæredygtighed:
Affaldshåndtering, herunder proces og procedurer
Affaldstræs-problematikken 
Reiling kan inddrages
”Genbrugsvarme” – samarbejde med Fensmark Fjernvarme
 
 
Kredsløb: 
Vandværk, procesvandsystem, grundvand, regnvand
Rensning
”Genbrugsvarme”
Råstoffer i produktionen og genbrug af glas
 
 
Energi og produktion:
Energiforbrug, energikilder og omsætninger
Herunder optimering/minimering kontra investeringer
Produktion fra råstof til produkt
 

Virksomheden skal kontaktes min. to uger før forventet besøg.

Ved mere end 12 personer bliver gruppen delt op i hold.

Rundvisninger foregår kun tirsdag og torsdag i tidsrummet kl. 9.00 – 11.30.

Af sikkerhedsmæssige hensyn skal alle besøgende være selvhjulpne.

Af produktionsmæssige hensyn eller i spidsbelastningsperioder forbeholder virksomheden sig ret til at prioritere eller afvise besøgshenvendelser.

Læringsmål:

Eleven har viden om metoder til og konsekvenser af ressourceudnyttelse.

Eleven har viden om begrebet bæredygtighed.

Eleven kan forklare sammenhænge mellem naturfag og samfundsmæssige problemstillinger og udviklingsmuligheder.

Eleven kan diskutere interessemodsætninger forbundet med bæredygtig produktion.

Eleven har viden om ressourceforbrug, deponi og genanvendelse.

Eleven kan undersøge en forbrugsvares vej fra ressource til butik.

Eleven kan ud fra lokale forhold forklare problematikker knyttet til det geologiske kredsløb og råstofudvinding.

Eleven kan med modeller forklare stoffers kredsløb i økosystemer.

Eleven har viden om modeller af stofkredsløb og energistrømme.

Eleven har viden om forsynings-, rensnings- og forbrændingsanlæg.

Eleven kan beskrive fotosyntesens og forbrændingsprocessers betydning for atmosfærens sammensætning.

Tidspunkt
Hele Året
Målgruppe
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Fag
Biologi
Fysik og kemi
Uddannelse og job
Gratis
Hvor?

Ardagh Glass Holmegaard A/S

Glasværksvej 52
4684 Holmegaard

Telefonnummer

+45 24 20 27 71

E-mailadresse

per.sondergaard@ardaghgroup.com

Kontaktperson

Per Søndergaard

Spørgsmål til det faglige indhold

Kontakt os her

Thomas Rasmussen
Kontakt Skolen i Virkeligheden
Thomas Rasmussen

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Skolenivirkeligheden.dk. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har brug for hjælp til, hvordan du retter i et allerede eksisterende tilbud.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.