Udeskole – SIKKEN SOLSIKKE 2.-3. KLASSE

Kontakt forløb her

Forløbet Udeskole – SIKKEN SOLSIKKE 2.-3. KLASSE kan kontaktes via

Kontaktperson
Ulrik Engkær Hansen

Lærer/PD-naturfagsvejleder-Fredensborg Naturskole

Kontakt mig hvis du har spørgsmål til forløbets udførelse uleh@fredensborg.dk

 

Målet med forløbet er, at eleverne ved læsning af instruktion på en pose med solsikkefrø forstår og bliver i stand til at udføre en korrekt såning af frøet. Herudover skal eleverne kunne overskue den langsigtede proces fra frø, plantning, udplantning og høst og måling af solsikken.

Gennem det praktiske arbejde får eleverne over tid en direkte oplevelse af deres anstrengelser, som kan være af både negativ eller positiv art. 

Eleverne skal efter dagens arbejde selv kunne skrive en instruktion i logbogen, som andre kan forstå.

Mål for arbejdet
Forløbet er opbygget ud fra ministeriets færdigheds og vidensmål, og fokuspunkter vil her blive fremhævet for hver af de fag som indgår i forløbet.

Dansk
Eleverne  skal gennem læsning af tekst  og forståelse af ikoner som visualiseringsform kunne gengive den opnåede viden  i en praktisk udførelse af plantningen af et frø.

Matematik
Geometri og måling indgår i en løbende proces ved opmåling og sammenligning af solsikken fra frø, spire og blomst. Eleverne kan her bearbejde deres data, og anvende dem til enkel statistik.

Natur og teknologi
Eleverne skal gennem modellering kunne vise hvordan man, ud fra frøpakken udfører det praktiske arbejde. Elevernes læring skal i vidt omfang bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser, som skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder.
 

Tidspunkt
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Målgruppe
2. klasse
3. klasse
Fag
Dansk
Matematik
Natur og teknologi
Max. antal børn
28
Gratis
Hvor?

Forløbet foregår på egen hånd

.
0

Kontaktperson
Ulrik Engkær Hansen

Lærer/PD-naturfagsvejleder-Fredensborg Naturskole

Kontakt mig hvis du har spørgsmål til forløbets udførelse uleh@fredensborg.dk

 

Se alle forløb fra

Udeskoleforløb

Thomas Rasmussen
Kontakt Skolen i Virkeligheden
Thomas Rasmussen

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Skolenivirkeligheden.dk. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har brug for hjælp til, hvordan du retter i et allerede eksisterende tilbud.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.