Unge I Front – Trænerspiren

Kontakt

Forløbet Unge I Front – Trænerspiren kan kontaktes ved at udfylde nedenstående formular

Husk at udfylde dit navn
Husk at udfylde en korrekt email adresse
Husk at udfylde dit telefonnummer
Husk at skrive din besked
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Vi kan ikke sende din besked. Prøv venligst igen.

Din besked er sendt afsted

Med Unge I Front – Trænerspiren lærer den unge, hvordan en forening fungerer og hvilken betydning de frivillige i foreningen har i samfundet.

Den unge lærer at kommunikere og samarbejde med bl.a. bestyrelse og trænere i klubben. Der læres om den unges rolle i forhold til børn og andre unge, børns sociale og motoriske udvikling.

Den unge lærer om trænerrollen, undervisningsprincipper, træningsplanlægning, at tænke ud af boksen, spiludvikle og om de forventninger og krav, der er til ham/hende som træner/instruktør.

Under uddannelsen planlægger og gennemfører de unge en foreningspraktik, hvor hver enkelt sammen med en kontaktperson (træner) skal undervise børn i en forening. På uddannelsen får de unge en opgave om i fælleskab, at idéudvikle, igangsætte og afholde deres eget event.

 

Forventninger til Unge I Front – Trænerspiren skolesamarbejde:

 • DGI fastlægger i samarbejde med skolen (samt de lokale foreninger), datoer for undervisning, foreningspraktik og eventuelle arrangementer, så der ikke opstår sammenstød med emneuger, brobygning, projektuger mv.

 • DGI er ansvarlig for undervisningen på uddannelsen samt at indgå aftaler med de lokale foreninger omkring Foreningspraktikken.

 • Datoerne lægger fast og bør ikke aflyses eller rykkes.

 • Det er elever, som har ønsket uddannelsen som 1. prioritet, der deltager på kurset.

 • DGI’s ungekonsulent skal informeres om særlige aftaler med elever samt elever der skal tages særlige hensyn til – for at imødekomme den bedste forudsætning for god undervisning for både elev og instruktør.

 • Teorilokale og hal eller gymnastiksal samt tavle eller whiteboard skal være til rådighed ved hver undervisningsgang.

 • Det er instruktøren, der afgør, om eleven kan modtage sit kursusbevis.

 • Skolen bidrager med en kontaktperson, som bakker op om – og engagerer sig i forløbet.

 

Pakkeløsninger

DGI tilbyder forskellige pakkeløsninger for at imødekomme netop jeres skoles ønsker om et samarbejde.

Overordnet kan vi tilbyde to muligheder:

1. DGI’s I Front instruktører, som varetager alle opgaver i forbindelse med valgfaget

               eller

2. Lærerkursus, der klæder dig som lærer på til selv at varetage valgfaget Unge I Front – Trænerspiren

1. DGI Instruktør muligheden:
DGI varetager alle opgaver forbundet med undervisningen og praktikken, herunder:

 • 20 timers undervisning på skolen samt klargøre de 10 timers praktikforløb.

 • Deltagercertifikat for gennemførelse af Unge I Front Trænerspire-forløb.

 • DGI understøtter kontakten til de lokale foreninger.

 • DGI udsender en mail til de unges praktikvejledere i foreningen.

Dette kan afvikles på tre måder:

1) Vores foretrukne, hvor det er 2 weekendforløb med overnatning en af gangene og efterfølgende 2 timers opsamling. Pris: 22.000 kr., plus lokaler, forplejning og evt. udstyr til alternativ idrætsoplevelse.

2) Temauge på 20 timer med efterfølgende to timers opsamling. Pris: 22.000 kr., plus lokaler, forplejning og evt. udstyr

3) Undervisning der foregår i jeres rammer og ugestruktur sideløbende med de andre valgfag I udbyder. Pris: 35.000 kr., plus lokaler.

 

2. Lærerkursus:

Den 2. uge i juni tilbyder vi et kursus på tværs af alle syv østjyske kommuner.
Varigheden af kurset er ca. 7,5 time, hvor jeres lærere bliver klædt på til at varetage Unge I Front – Trænerspiren uddannelsen lokalt på jeres skole.
 

I denne løsning er der inkluderet:

 • Deltagercertifikat for gennemførelse af Trænerspiren-forløb.

 • DGI understøtter kontakten til lokale foreninger

 • DGI udsender en mail til de unges praktikvejledere i foreningen

 • Besøg fra en Unge I Front underviser i løbet af forløbet af 1,5 times varighed.

 • Forpligtigelse til at deltage i et Unge I Front netværksmøde for ny inspiration.

Pris for kurset er 5500 kr. pr. deltager

Tilkøb:

 • Førstehjælpskursus af 6 timer for 3500 kr. (over 16 personer kr. 7.000,-)

Tidspunkt
Hele Året
Målgruppe
Lærere & Pædagoger
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Fag
Idræt
Pris
Se de beskrevne pakker
Betaling
Hvor?

-

Telefonnummer

79404304

E-mailadresse

helle.holdam@dgi.dk

Kontaktperson

Helle Holdam
DGI Østjylland
79404304
helle.holdam@dgi.dk

Rediger forløb

Husk at udfylde en korrekt e-mail adresse
Vi kan ikke behandle din forespørgsel i øjeblikket. Prøv venligst igen.

Såfremt den indtastede e-mail findes i vores system, vil du modtage yderligere information.
Response code:

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Syddjurs Kommunes Skolenivirkeligheden.dk side. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud.

 

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.