Molslaboratoriet

Kontakt

Forløbet Molslaboratoriet kan kontaktes ved at udfylde nedenstående formular

Husk at udfylde dit navn
Husk at udfylde en korrekt email adresse
Husk at udfylde dit telefonnummer
Husk at skrive din besked
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Dette felt skal udfyldes
Vi kan ikke sende din besked. Prøv venligst igen.

Din besked er sendt afsted

Molslaboratoriet ligger i naturskønne omgivelser midt i Nationalpark Mols Bjerge

 

Molslaboratoriets veludrustede faciliteter står til rådighed for skolebørn i alle aldre, studerende samt danske og udenlandske forskere. 

 

På Molslaboratoriet har vi fokus på den rigtige natur. Eleverne sendes ud i naturen, hvor de kommer helt tæt på plante- og dyrelivet og har mulighed for at lave selvstændige feltundersøgelser, som efterfølgende kan analyseres og relateres til eksempelvis evolution, klima eller et andet overordnet emne.

 

De forskellige tilbud retter sig især mod biologi i grundskolens ældste klasser, men de kan også benyttes i indskolingen og natur og teknik-undervisningen samt i forbindelse med tema- og emneuger. Forløbet tilpasses naturligvis, så de svarer til jeres ønsker og elevernes niveau. Vi inddrager gerne tværfaglige emner, og vores forløb er tilpasset skolernes FællesMål2.
 

Grundskolen
 

For de yngste har vi fx ”Kryb og kravl”, som kan tilpasses, så det passer til alle klassetrin mellem 0. og 6. klasse. Her får eleverne masser af viden gennem en rigtig naturoplevelse og egne iagttagelser af den nære natur. Bevæbnet med net, terrarier og insektsugere går de på jagt, og hvis de er heldige, støder de på markfirben, snoge, frøer eller noget andet interessant. Vi gennemgår fangsten sammen og forsøger at bestemme og gruppere de forskellige dyr.

 

For de ældste klassetrin har vi blandt andet ”Go’ natur – hva’ rager det mig?”. her er der fokus på naturkvalitet og menneskets samspil med natur gennem tiden. Der arbejdes med natursyn, benyttelse og beskyttelse samt medborgerskab og demokrati i et tværfagligt forløb mellem dansk, samfundsfag og biologi. Ved hjælp øvelser og små udfordringer i det naturskønne område ved Molslaboratoriet tager eleverne stilling til, hvad god natur er, deres eget natursyn og deres brug af naturen. Derved kommer de også omkring naturbeskyttelse, dilemmaer og interessegrupperinger.

 

Gymnasie og HF-klasser

 

Der er også forløb, der er målrettet ungdomsuddannelserne. Undervisningen er målrettet læseplanerne og den enkelte klasses niveau, og biotop-undersøgelser kan spænde lige fra engen og egeskoven til kokassen. 

Eksempler på landskabsdannelse, kulturpåvirket og bevaringsværdig natur har fx potentiale til spændende AT-forløb eller de vigtige biologi-ekskursioner i naturen. Det er der derfor oplagt at lave feltarbejde med gymnasie- og HF-klasser på arealerne ved Molslaboratoriet. Her kan eleverne arbejde med metoder, nørde igennem i felten eller laboratoriet og få sig nogle gevaldige aha-oplevelser.

Læs mere her: www.naturhistoriskmuseum.dk/Molslaboratoriet/Skoletjeneste

Tidspunkt
Hele Året
Målgruppe
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Fag
Biologi
Madkundskab
Natur og teknologi
Naturgeografi
Samfundsfag
Pris
Afhængigt af ønsker varer et forløb fra 2 timer til flere dage. Prisen for et forløb er 500, kr. i timen, mens en hel dag (6 timer) koster 2000 kr.
Betaling
Molslaboratoriet
Hvor?

Molslaboratoriet

Nedre Strandkær
Strandkærvej 6
Femmøller
8400 Ebeltoft

Telefonnummer

86 36 25 35 - 61 22 66 03

Webside

Molslaboratoriet er en afdeling af Naturhistorisk Museum, Aarhus

E-mailadresse

pma@nathist.dk

Kontaktperson

Pernille Mølgaard Andersen er skoletjenesteansvarlig på Naturhistorisk Museum, herunder Molslaboratoriet.

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Syddjurs Kommunes Skolenivirkeligheden.dk side. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud.

 

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på, at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb der kan give børn oplevelser de husker resten af livet. Derfor er vi altid på jagt efter nye partnere. Så kan du se dig selv, dit arbejde, forening eller firma som et forløb vi kan udbyde til skoler, så opret dig som et forløb her.