Kattegatcentret – Evolution under neglene – undersøgende evolutionsundervisning

Kontakt forløb her

I dette forløb vil vi give evolutionsundervisningen et praktisk og undersøgende perspektiv, som I kan bruge som reference i jeres undervisning fremadrettet. Vi vil med en komparativ dissektion af rokke og blæksprutte give eleverne et indblik i udviklingslinjer, biologisk slægtsskab samt konvergent evolution og analoge strukturer hos de to dyr.Forløbet kan bruges som en introduktion til emnet evolution, men er især velegnet, når eleverne har stiftet bekendtskab med begreber som naturlig selektion, klassifikation og variation.

Forløbet begynder med et kort, teoretisk gennemgang, hvor fokus ligger på fylogenetiske træer, klassifikation og divergent og konvergent evolution. Derefter skal ærmerne smøges op til dissektion af en blæksprutte. Undervejs noterer eleverne deres observationer og nye viden, og vi drager paralleller til de anatomiske træk hos mennesket og hos fisk.

Derefter går vi i gang med rokken, som udviklingsmæssigt ligger langt fra blæksprutten. Her noterer vi forskelle og ligheder mellem de to dyr, og vi finder eksempler på analoge strukturer. Undervejs bruger vi tegninger/modeller til at understøtte forståelsen. Eleverne kan bruge deres noter til en journal eller rapport.

Kernestof:

  • Eksempler på evolutionsteori
  • Biologisk variation og naturlig selektion

Faglige mål:

  • Anvende fagbegreber, fagsprog, relevante repræsentationer og modeller til beskrivelse og forklaring af iagttagelse og enkle biologiske problemstillinger
  • Tilrettelægge og udføre eksperimenter og undersøgelser i laboratoriet og i felten under hensyntagen til sikkerhed og til risikofaktorer ved arbejde med biologisk materiale
Tidspunkt
Hele Året
Målgruppe
Ungdomsuddannelser
Fag
Biologi
Fysik og kemi
Pris
65,- pr. elev/lærer (975,- for hold under 15 personer) Ungdomsuddannelser: 1.250,- pr. hold + 65,- pr. elev/lærer.
Betaling
Hvor?

Kattegatcentret

Færgevej 4
8500 Grenaa

Telefonnummer

52137231

Webside

Forløbets hjemmeside

E-mailadresse

sf@kattegatcentret.dk

Kontaktperson

Søren Forsberg
Skoletjeneste og udvikling

Som leder af skoletjenesten på Kattegatcentret, glæder jeg mig til at lede en "stime småfisk" rundt i vores våde, sjove og lærerige univers. 

Jeg er uddannet lærer, og har undervist i folkeskolen frem til oktober 2018 primært i naturvidenskabelige fag. Min interesse for havet er "dybtfølt", for jeg er nemlig undervandsjæger og jager fisk til familiens aftensmåltid på store dybder og med stor tålmodighed. 

Jeg håber at kunne give et stykke af mig selv og min egen interesse i hav og natur til de elever som besøger skoletjenesten på Kattegatcentret

Se alle forløb fra

Kattegatcentret

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Syddjurs Kommunes Skolenivirkeligheden.dk side. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud.

 

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på, at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb der kan give børn oplevelser de husker resten af livet. Derfor er vi altid på jagt efter nye partnere. Så kan du se dig selv, dit arbejde, forening eller firma som et forløb vi kan udbyde til skoler, så opret dig som et forløb her.