Skolen skal ud i virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen

Den virtuelle platform skolenivirkeligheden.dk gør det nemt at bringe virkeligheden ind i klasseværelset og eleverne ud i samfundet – platformen formidler praksisorienterede læringsaktiviteter, der er med til at opfylde folkeskolens fag og formål.

Skolenivirkeligheden.dk er Lyngby-Taarbæk kommunes virtuelle Åben skole platform, som giver overblik over, hvilke tilbud og læringsaktiviteter som lokale foreninger, virksomheder, kulturinstitutioner og borgere, kan tilbyde kommunens folkeskoleelever.

Kommunens lærere og pædagoger kan anvende platformen i forberedelsen af deres undervisning. Alle tilbud fra eksterne lokale aktører er samlet her, og kan bookes ved bare tre klik på musen. Skolenivirkeligheden.dk er også et regionalt og på sigt landsdækkende netværk af læringsaktiviteter fra aktører i hele landet.
Se mere på 
www.skolenivirkeligheden.dk.

Har du, din forening, virksomhed, organisation eller lign. lyst og mulighed for at stille jeres viden og erfaring til rådighed for eleverne og blive en del af skolenivirkeligheden.dk i Lyngby-Taarbæk kommune, så kontakt os for nærmere information eller opret jer som tilbud via hjemmesiden her, så vil vi kontakte jer.

Vil I være et tilbud på skolenivirkeligheden.dk, skal I kunne svare ja til nedenstående kriterier:

 • Tilbuddet skal som udgangspunkt være tilgængeligt i tidsrummet 8.00 og 16.00 på hverdage
 • Udbyderen skal indhente børneattester på de personer, der skal stå for aktiviteten
  – se http://www.ltk.dk/boerneattester
 • Man skal kunne udbyde aktiviteten min. 5 gange som virksomhed, og min. 3 gange som forening/organisation om året
 • Udbyderen skal have en fast kontaktperson
 • Udbyderen skal have mindst et konkret tilbud
 • I skal kunne svare på en henvendelse igennem hjemmesiden her indenfor max 2 hverdage
 • Tilbuddet skal være relevant i en skolesammenhæng – dette finder vi ud af sammen
 • Udbyderen skal kunne formidle til børn og unge
 • En samarbejdsaftale skal underskrives af begge parter inden samarbejdet påbegyndes
 • Betalingstilbud: der kan tages betaling for materialer, transport, forplejning eller lign. Er der andre udgifter forbundet med tilbuddet, tages der stilling til dette ud fra det enkelte tilbuds mål og indhold.

Det er Åben skole koordinatoren i Lyngby-Taarbæk kommune, der til hver en tid endeligt godkender om et tilbud lever op til ovenstående kriterier og derved kan komme med på hjemmesiden. 

Jeg er administrator af skolenivirkeligheden.dk i Lyngby-Taarbæk Kommune. Hvis du vil høre mere om skolenivirkeligheden.dk/lyngby-taarbaek, har brug for hjælp til at oprette et tilbud til hjemmesiden eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud, er det mig du skal kontakte på neso@ltk.dk eller tlf. 30 54 31 85.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.