Under overfladen – myter, monstre og mennesker

Kontakt forløb her

Bugtende søslanger, sylespidse tænder og kæmpemæssige gab. Monstre har altid spillet en rolle, når mennesket har skullet ordne og forstå den verden, som omgav dem. Det farlige og uforklarlige fik en krop og et (hæsligt) ansigt og historierne om monstrenes oprindelse, deres hårrejsende bedrifter og ikke mindst deres funktion, blev til vigtige dele af religionen, uanset om man troede på Jahve, Thor eller Poseidon. Sammen med historierne om bl.a. verdens skabelse, årstidernes skiften og himmellegemernes bevægelse kaldes alle disse historier for myter. 

I projektet ’Under overfladen’ skal eleverne arbejde med forskellige myter fra hhv. kristen-jødisk, nordisk, græsk og australsk mytologi samt en enkelt fra folkeovertroen. Myterne har det til fælles, at de indeholder et monster, der lever under overfladen. Projektet står således på to ben: Mytens og monstrenes.  

Foruden en indsigt i monstrenes funktion i myterne, er det projektets mål, at eleverne opnår en indsigt i myterne som en fortælleform, der skildrer tilværelsesspørgsmål på tværs af verdensdel og tid – en fortælleform, der ser ud til at være universel for menneskers beskrivelse af det uforklarlige, det mystiske og det monstrøse.  

 

 

Tidspunkt
Hele Året
Målgruppe
4. klasse
5. klasse
6. klasse
Fag
Billedkunst
Dansk
Kristendomskundskab
Gratis
Hvor?

På jeres skole

Telefonnummer

23431791

Webside

Forløbets hjemmeside

E-mailadresse

rfk@km.dk

Kontaktperson

Rikke Kjær
Konsulent i Folkekirkens Skoletjeneste, Sylf

Se alle forløb fra

Folkekirkens Skoletjeneste Sylf

“Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden.” Det er den enkle vision, der understøtter fremtidens folkeskole. Folkeskolen skal løbende inddrage virksomheder, foreninger og andre interessenter, så undervisningen bliver mere virkelighedsnær for eleverne. Så lærer de mere.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på, at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb der kan give børn oplevelser de husker resten af livet. Derfor er vi altid på jagt efter nye partnere. Så kan du se dig selv, dit arbejde, forening eller firma som et forløb vi kan udbyde til skoler, så opret dig som et forløb her.