GeoCenter Møns Klint - GPS-løb - faglighed og samarbejde

 • Hvor?

  GeoCenter Møns Klint

  Stengårdsvej 8

  4791 - Borre

  Telefonnummer

  55 86 36 00

  E-mailadresse

  booking@moensklint.dk

  Kontaktperson
  helle.jpg

  Helle Juul Hansen
  Formidlingschef

  Kontakt Helle hvis du har spørgsmål til undervisningen.
  Mail: heh@moensklint.dk
  Tlf.: 40 42 96 12

  IMG_1136_0.jpg

  Med GPS-udstyr finder eleverne poster i skoven. 

  Sundhed, motion og naturfag i det kuperede landskab. Efter introduktionen til det avancerede GPS-udstyr sendes eleverne på opgaveløb/-gang i Klinteskoven. GPS'erne styrer holdene rundt til forskellige poster, hvor de skal løse opgaver om dyr, planter og geologien på Møns Klint.

  Eleverne skal samarbejde, hjælpe hinanden og i fællesskab finde vej og løse opgaverne.

   

  Varighed: 2 timer

  Tidspunkt: 13/04/19 - 31/10/19

  Klassetrin: 3. - 10.

  Max deltagere: 28


  Forbered eleverne 
  Inden jeres besøg hos GeoCenteret kan du med fordel besøge www.jordihovedet.dk. Her kan du finde en masse forberedelsesmateriale og opgaver og se en video om, hvad en skoleklasse kan opleve på Møns Klint.

  BETALINGSFORLØB

  80 kr. Prisen er pr. elev, 2 lærere er gratis pr. klasse. Entré, materialer, undervisning, opgaver etc. er inkluderet i prisen. For klasser, som bestiller to forløb samme dag, gives 50% rabat på det billigste forløb.

  Årstid
  • April
  • Maj
  • Juni
  • Juli
  • August
  • September
  • Oktober
  • November
  • December
  Målgruppe
  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse
  • 7. klasse
  • 8. klasse
  • 9. klasse
  Fag
  • Natur og teknologi
  • Naturgeografi
  • Biologi
  • Idræt
  Læringsmål

  NATUR/TEKNOLOGI 
  • Eleven har viden om dyrs og planters levesteder og livsbetingelser 
  • Eleven har viden om modellers detaljeringsniveau 
  • Eleven har viden om enkle fødekæder og fødenet 
  • Eleven har viden om vind, vejr og den sidste istids påvirkning på landskabsdannelse 
  • Eleven har viden om naturfaglige og teknologiske fagord og begreber 

  GEOGRAFI 
  • Eleven har viden om jordbundens og undergrundens bestanddele i forhold til landskabsdannelse 
  • Eleven har viden om modellering i naturfag 
  • Eleven har viden om dannelsen af danske landskabstyper 
  • Eleven har viden om Jordens opbygning og den geologiske udvikling 
  • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag 

  BIOLOGI 
  • Eleven har viden om organismers morfologiske, anatomiske og fysiologiske tilpasninger 
  • Eleven har viden om faktorer med betydning for arters opståen og udvikling 
  • Eleven har viden om biologiske, geografiske og fysisk-kemiske forholds påvirkning af økosystemer 
  • Eleven har viden om biodiversitet 
  • Eleven har viden om ord og begreber i naturfag

  IDRÆT
  • Efter 5. klassetrin
  • Eleven har viden om kropslige grænser
  • Eleven kan udvise samarbejdsevne i idrætslige aktiviteter
  • Eleven kan samtale om tabe- og vindereaktioner
  • Eleven kan handle i overensstemmelse med fairplay

  Efter 7. klassetrin
  • Eleven kan gennemføre orienteringsløb ved hjælp af kort, kompas og digitale medier
  • Eleven har viden om orienteringsløbskort, kompas og digitale medier
  • Eleven kan samarbejde i idrætsaktiviteter
  • Eleven har viden om samarbejdsmetoder
  • Eleven kan indgå konstruktivt i løsning af idrætslige opgaver med andre

  Efter 9. klassetrin
  • Eleven har viden om muligheder og forpligtelser i idrætsfællesskaber
  • Eleven kan udvikle konstruktive samarbejdsrelationer i idrætslige aktiviteter
  • Eleven har viden om samarbejdsmetoder inden for alsidige idrætsaktiviteter

  Se mere her
  logo(1).png

  Forløbets hjemmeside