Ragnarock - Pop, rock og ungdomskultur - en rundvisning på Ragnarock

 • Hvor?

  Ragnarock

  Rabalderstræde 16

  4000 - Roskilde

  Telefonnummer

  51707071

  E-mailadresse

  kirstines@romu.dk

  Kontaktperson
  Kirstine-Sørensen.png

  Kirstine Sørensen
  ​Bookingmedarbejder

  Rundvisning%20på%20RAGNAROCK.jpg

  En introduktion til de lange linjer i ungdomskulturens udvikling.

  Rundviseren vil tage klassen gennem museets udstilling, hvor de ni udstillingstemaer gennemgås, og præsentere eleverne for de lange linjer i ungdomskulturens udvikling.

  Eleverne vil få viden om, hvordan unge gennem tiden har brugt rock- og popmusik til at råbe op, gøre modstand, drømme sig væk til anden tid og sted, til at blive en del af fællesskaber og til at udforske nye sider af sig selv. Eleverne vil lære, hvordan musikken har været med til at give unge et fri- og mulighedsrum samt været med til at påvirke samfundet gennem eksempelvis nye danseformer, forbrug, politiske holdninger og stiludtryk. Eleverne introduceres ligeledes til, hvordan den teknologiske udvikling har indflydelse på vores musikalske lytteoplevelse og indspilningsmuligheder.

  Eleverne vil få anekdoterne og historierne bag museets udstillede genstande samt modtage en grundig introduktion til udstillingens temaer og indhold, så eleverne efterfølgende vil kunne udforske de enkelte dele mere i dybden.

  BETALINGSFORLØB

  600 kr.

  Årstid

  Hele Året

  Målgruppe
  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse
  • 7. klasse
  • 8. klasse
  • 9. klasse
  Fag
  • Historie
  • Samfundsfag
  Læringsmål

  Fælles Mål for Historie:
  Kompetencemål – Kronologi og sammenhæng
  Færdigheds- og vidensmål:
  Kronologi, brud og kontinuitet: Eleven kan forklare, hvorfor og hvordan historiske udviklingsforløb er præget af kontinuitet og brud.
  Det lokale, regionale og globale: Eleven får viden om historiske forandringers påvirkning af samfund lokalt, regionalt og globalt.

  Fælles Mål for Samfundsfag:
  Kompetencemål – Sociale og kulturelle formål
  Færdigheds- og vidensmål:
  Socialisering: Eleven får viden om sociale grupper og fællesskabers betydning for socialisering og identitetsdannelse.
  Kultur: Eleven får kendskab til globale kulturelle fænomener.

  Fælles Mål for Musik – valgfag:
  Kompetencemål – Musikforståelse
  Færdigheds- og vidensmål:
  Musikliv: Eleven får kendskab til musiklivet uden for skolen.

  Kompetencemål – Historiebrug
  Færdigheds- og vidensmål:
  Konstruktion og historiske fortællinger: Eleven får viden om sammenhænge mellem fortidsfortolkninger, nutidsforståelser og fremtidsforventninger.

  Se mere her
  Ragnarock-Logo-Positiv-CMYK.png

  Forløbets hjemmeside

  SE ALLE FORLØB FRA Ragnarock