Lejre Museum - Skjalden fortæller

 • Hvor?

  Lejre Museum

  Orehøjvej 4B

  4320 - Lejre

  Telefonnummer

  4631 6511​

  E-mailadresse

  louised@romu.dk

  Kontaktperson
  louise-dahl-rich.jpg

  Louise Dahl Christensen
  Museumsinspektør, læring og formidling
   

  Dus%20med%20sagn%20og%20guder.jpg

  Introduktion til sagn og myter om guder og helte.

  I dette forløb får eleverne en introduktion til sagn og myter om Skjoldungeslægten, guden Odin samt den utrolige fortælling om helten Beowulf. Der er fokus på sagnet som fortælling og som mundtlig kilde. Sagnene fortælles i stemningsfulde omgivelser, hvor vi sammen taler om, hvad fortællingerne handler om. I fortællingen bruger vi udstillingens genstande, så historierne bliver visuelle. Bagefter går vi en tur i landskabet og ser det sted, hvor hallerne har ligget, og en begravelsesplads fra vikingetiden.

  Fælles mål:

  Børnehaveklassen – Kompetencemål: sprog 
  Eleven er opmærksom på forskellige måder at anvende sprog på 
  Dansk – kompetencemål: Fortolkning 
  Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster 
  Historie - kompetencemål: Kildearbejde 
  Eleven kan anvende kilder til at opnå viden om fortiden 
  Historie – kompetencemål: Historiebrug 
  Eleven kan fortælle om, hvordan mennesker er påvirket af og bruger historie

  BETALINGSFORLØB

  800 kr. - max 28 deltagere

  Årstid

  Hele Året

  Målgruppe
  • 0. klasse
  • 1. klasse
  • 2. klasse
  • 3. klasse
  Fag
  • Dansk
  • Historie
  Læringsmål

  Børnehaveklassen: Eleven kan gengive indholdet i enkelte sagn
  Dansk: Eleven kan følge forløbet i sagnhistorier og dele fortællingen op i en begyndelse, midte og en slutning
  Eleven kender til mundtlige fortællinger og deres karakteristika
  Historie: Eleven kan videreformidle sagn og myter med historisk indhold

  Se mere her
  Lejre-Museum-coverimage.png

  Forløbets hjemmeside

  SE ALLE FORLØB FRA Lejre Museum