LO - Faglært til Fremtiden: Målrettet erhvervspraktik i udskolingen

 • Hvor?

  På jeres skole

  Telefonnummer

  81 77 36 87

  E-mailadresse

  jeppem@lohovedstaden.dk

  Kontaktperson
  Jeppe_twitter_small.jpg

  Jeppe Mikkelsen
  Projektkonsulent

  Kontakt mig hvis du har spørgsmål.

  Erhvervspraktik_1.png

  Materialerne til Flere Veje til Praktik

  Flere Veje til Praktik rummer 5 eksemplariske forløb for afvikling af erhvervspraktik i 8. klasse, hvor der arbejdes med forskellige emner og måder at målrette erhvervspraktik på. Ønsket er at materialet kan nuancere konceptet hos den enkelte skole/lærer/vejleder ved at præsentere forskellige modeller for, hvordan erhvervspraktikforløb kan tilrettelægges og gennemføres.

  Forløbene introduceres og udfoldes sammen med temaet erhvervspraktik i to separate hæfter:

  • Et inspirationskatalog: der gennemgår erhvervspraktik mere tematisk og sammenfatter de store pointer og erfaringer som er indsamlet på tværs af modellerne.
  • En materialesamling: som indeholder en detaljeret gennemgang af 5 konkrete modeller for erhvervspraktik

  Den gode og lærerige erhvervspraktik opstår sjældent af sig selv. Den kræver en indsats af den unge, af vejlederen, af læreren, af skolens ledelse, at praktikstedet og af den unges forældre. Og med så mange interessenter i spil kræver det en skarp tilrettelæggelse af forløbet.

  Håbet er derfor at materialet hjælper til både lokal og individuel tilpasning af erhvervspraktikken, og at gøre forløbet så meningsgivende som muligt, samt til en nemmere og bedre tilrettelæggelse af praktikforløb i udskolingen.

   

  Hvad får den enkelte eleven ud af det

  Erhvervspraktik er stadig et stærkt og solidt værktøjer i vejlederens værktøjskasse til at træne elevernes valgkompetencer - især hvis den tilrettelægges med grundig forberedelse og efterbehandling. Det giver mulighed for at tage et valg med virkelige konsekvenser, men i et relativt beskyttet læringsrum. Erhvervspraktik giver desuden eleverne en unik mulighed for:

  • At få førstehåndskendskab til arbejdsmarkedet

  • At få individuel træning i at tage valg

  • At sætte skoledagene i perspektiv

  • At få indsigt i egne styrker og interesser

  GRATIS FORLØB

  Årstid

  Hele Året

  Målgruppe
  • 7. klasse
  • 8. klasse
  • 9. klasse
  Fag
  • Arbejdskendskab
  • Elevernes alsidige udvikling
  • Uddannelse og job
  Se mere her
  FTF_LOGO_SIV.jpg

  Forløbets hjemmeside