Voks skoV - Et unikt forløb gennem kunst, natur og kreativ læring

  • Hvor?

    Skovhuset Kunst & Natur

    Ballerupvej 60

    3500 - Værløse

    Telefonnummer

    72 16 24 86

    E-mailadresse

    lcj2@furesoe.dk

    Skovhuset Kunst & Natur ved Søndersø skærper med en ny profil sit fokus på forholdet mellem mennesker og natur, set gennem kunsten. Som del af vores program for 2021 tilbyder vi undervisningsforløbet Voks skoV i samarbejde med Seidlers SENSORIUM.

    I Voks skoV får eleverne mulighed for at udtrykke deres eget univers, sideløbende med at få en fornyet tilgang til fagene dansk, biologi, natur/teknologi, billedkunst og drama, der matcher flere af EMU’s Fælles Mål. 

    Dag 1 – Indledende performanceforestilling (foregår i marts, i uge 9 og 10)

    Den indledende performanceforestilling udspiller sig i Lille Hareskov og foregår som en to timers elevinddragende, sanselig vandreperformance gennem skoven omkring Skovhuset. 

    Dag 2 – Naturfaglig dag med naturvejleder (dag 2-4 foregår samlet over en uge i booket periode fra marts-maj).Vandring i samme naturområde med naturvejleder. Her går vi i dybden med træerne, planterne og andre af skovens organismer.

    Dag 3 – første workshop

    Eleverne opdeles i grupper og udarbejder deres egne performances i samarbejde med kunstnerne fra Seidlers SENSORIUM.

    Dag 4 – anden workshop

    Eleverne arbejder videre på deres performances.

    Dag 5 – tredje workshop

    Opvisning af elevernes performances.

    Indholdet i workshoppen matcher flere Fælles Mål for 5. – 8. klassetrin som:

    Dansk:  Eleven har viden om mundtlige, kropslige og billedlige udtryks­ former/ Eleven kan forstå eget og andres kropssprog/ Eleven kan skabe fælles fortællinger sammen med andre m.fl.

    Natur/teknologi, biologi: Eleven kan undersøge dyrs og planters til­pasninger til naturen/ Eleven kan kommunikere om naturfag ved brug af egnede medier/ Eleven har viden om metoder til at formidle naturfaglige forhold m.fl.

    Billedkunst, drama: Eleven har viden om materialers anvendelses- og udtryksmuligheder/ Eleven kan arbejde eksperimenterende med rumlig form/ Eleven kan iscenesætte et fælles produkt m.fl.

    Læs mere om EMU Fælles Mål på skovhus-kunst.dk

    BETALINGSFORLØB

    Prisen ligger ikke fast endnu, og derfor er tilmeldinger ikke bindende.

    Årstid
    • Marts
    • April
    Målgruppe
    • 5. klasse
    • 6. klasse
    • 7. klasse
    • 8. klasse
    Fag
    • Dansk
    • Billedkunst
    • Natur og teknologi
    • Naturgeografi
    • Biologi
    • Elevernes alsidige udvikling
    • Innovation og entreprenørskab
    Varighed

    Man kan booke 1 dag kun med performanceforestilling eller booke hele forløbet på 5 dage med performanceforestilling, naturvejledning og workshopforløb

    Max. antal børn

    28 eksklusiv 2 lærere

    Materiale
    Se mere her
    skovhuset

    Forløbets hjemmeside