Vinden på stranden, skoler

 • Hvor?

  På jeres skole

  Telefonnummer

  52111548

  E-mailadresse

  info@blfa.dk

  Kontaktperson

  Baggrund/problemstilling:
  Jeg er initiativtager og formand for foreningen Børnenes Lystfisker Akademi. Siden 2014 har vi hvert år i forbindelse med skolernes sommerferie tilbudt gratis fisketure og ferielejr til udsatte og sårbare børn, unge og familier i hele landt, der via deres sagsbehandler bliver visiteret til et gratis ferieophold hos os. De seneste 3 år har vi formået at tilbyde ferieophold og ativiteter for 600 udsatte børn, unge og familier. 

  Sidste skud på stammen er vores Naturskole der henvender sig folkeskolens klassetrin 0. - 10. klasse. Vi medbringe vores mobile grejbank, i form af en stor lukket trailer, som vi pakker så indholdet passer til det konkrete undervisningsforløb vi er booket til.

   

   

  221073vejrf-nomener

  Med simple øvelser og redskaber finder vi svar på spørgsmål om vindens retning og styrke. Hvordan kan man se, at det blæser? Hvilket verdenshjørne kommer vinden fra? Hvad måler man vind med? Og hvordan ser man forskel på vindstyrker?

  Det er nogle af de spørgsmål, eleverne gennem observationer, simple øvelser og brug af redskaber vil stille og besvare. De vil blandt andet opleve, hvordan man ud fra skyernes vandring over himlen, flags blafren i vinden og bølgernes størrelse kan sige noget om, hvor vinden kommer fra, og hvor meget det blæser. Der tages udgangspunkt i børnenes egne erfaringer, og eleverne finder ud af, hvordan de kan aflæse naturen ved hjælp af deres sanser i og med brug af udstyr.
   

  Verdensmål Nr. 7: Bæredygtig energi

  Vi bruger energi til stort set alt. Til at varme vores huse op, til at lave mad og i industrien. I 2030 skal alle mennesker have adgang til pålidelig og bæredygtig energi, som de har råd til at betale for.

  Det danske ledningsnet transporterer strøm effektivt, og det er beskyttet mod for eksempel uvejr. Sådan er det langt fra i alle lande. Mange steder er der kun adgang til elektricitet få timer om dagen. Det hæmmer udviklingen i et land. Uden stabil elektricitet er det svært at have velfungerende fabrikker. Sundhedsklinikker er afhængige af elektricitet for at kunne redde liv, og uden lys kan børn ikke læse lektier om aftenen.

  Over 800 millioner mennesker i verden har ikke adgang til elektricitet. Målet om bæredygtig energi skal sikre, at alle mennesker i 2030 har adgang til et stabilt energinet.

  Meget energi kommer i dag fra fossile brændstoffer som olie og gas. Men når olie og gas bliver brugt til energi kommer der mere CO2 i atmosfæren. Udledningen af CO2 skaber klimaforandringer, der ødelægger liv for planter, dyr og mennesker. Men ingen kan klare sig uden energi. Så det er nødvendigt at få energi fra andre kilder som vind og sol. Derfor skal vi lave bæredygtige løsninger– og det kan Danmark være med til.
   

  Undervisningsforløb:

  • Forløbet foregår over udvalgte dage / uger og planlægges i samarbejde med klassens / årgangens lærere.
  • Forløbet tager udgangspunkt  i  emner så som "Vindens styrke og retning", Træets kredsløb, fotosyntese, Byg din egen solfanger eller vindmølle til produktion af strøm? Eleverne kommer i dette forløb til at skulle arbejde innovativt og i fællesskab med sin gruppe, at finde løsninger på konkrete problemstillinger som omhandler FN´s Verdensmål Nr. 7.

   

  BETALINGSFORLØB

  4500 inkl. moms pr. dag. Efterfølgende dage 3125 inkl. moms. Undvisningen er inkl. alle materialer, forberedelse og forberedelse.

  Årstid

  Hele Året

  Målgruppe
  • 0. klasse
  • 1. klasse
  • 2. klasse
  • 3. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse
  • 7. klasse
  Fag
  • Dansk
  • Historie
  • Natur og teknologi
  • Fysik og kemi
  • Håndværk og Design
  • Arbejdskendskab
  • Innovation og entreprenørskab
  Varighed

  2 - 24 lektioner

  Max. antal børn

  28

  Læringsmål

  • Eleverne kan udføre enkle undersøgelser med brug af enkelt udstyr.

  • Eleverne har viden om enkle undersøgelsesmetoder.

  • Eleverne kan undersøge vind i hverdagen med egne sanser og udstyr

  Se mere her
  blfa-logo

  Forløbets hjemmeside