FILTRÉR FORLØB EFTER
Vælg et eller flere fag
Vælg en eller flere målgrupper
Vælg et eller flere tidspunkter
Vælg
Vælg
Fag: Arbejdskendskab
Fag: Billedkunst
Fag: Biologi
Fag: Bioteknologi
Fag: Dansk
Fag: Elevernes alsidige udvikling
Fag: Engelsk
Fag: Færdselslære
Fag: Fransk
Fag: Fysik
Fag: Fysik og kemi
Fag: Geografi
Fag: Geovidenskab
Fag: Håndværk og Design
Fag: Historie
Fag: Idræt
Fag: Informatik
Fag: Innovation og entreprenørskab
Fag: It og medier
Fag: Kemi
Fag: Kristendomskundskab
Fag: Madkundskab
Fag: Matematik
Fag: Musik
Fag: Natur og teknologi
Fag: Naturgeografi
Fag: Samfundsfag
Fag: Sproglig udvikling
Fag: Sundheds- og Seksualundervisning
Fag: Tysk
Fag: Uddannelse og job
Målgruppe: Børnehaver & Dagtilbud
Målgruppe: Lærere & Pædagoger
Målgruppe: Fagpersoner
Målgruppe: Ungdomsuddannelser
Målgruppe: 0. klasse
Målgruppe: 1. klasse
Målgruppe: 2. klasse
Målgruppe: 3. klasse
Målgruppe: 4. klasse
Målgruppe: 5. klasse
Målgruppe: 6. klasse
Målgruppe: 7. klasse
Målgruppe: 8. klasse
Målgruppe: 9. klasse
Målgruppe: 10. klasse
Målgruppe: A-niveau
Målgruppe: B-niveau
Målgruppe: C-niveau
Tidspunkt: Hele Året
Tidspunkt: Januar
Tidspunkt: Februar
Tidspunkt: Marts
Tidspunkt: April
Tidspunkt: Maj
Tidspunkt: Juni
Tidspunkt: Juli
Tidspunkt: August
Tidspunkt: September
Tidspunkt: Oktober
Tidspunkt: November
Tidspunkt: December
Pris: Gratis forløb
Afstand: Kun lokale forløb
Afstand: Forløbet foregår på jeres skole
Afstand: Forløbet foregår ikke på jeres skole

SMART

Klik på "SKIFT" og indtast en adresse, så beregner vi afstande til alle forløb ud fra den. Du kan altid klikke på "SKIFT" for at ændre til at vise nyeste forløb først.

Viser lige nu forløb baseret ud fra:
Viser lige nu forløb baseret ud fra:
Viser lige nu forløb sorteret efter:
Din nuværende lokation Nyeste forløb
Gratis
3. klasse
4. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Dette forløb lægger op til fælles læringsoplevelser med udgangspunkt i Tycho Brahe, verdensbilleder og fægtning. Forløbet er tilrettelagt som et udeskoleforløb, hvor der i udeskole- arbejdes med tanken om hjemmeforberedelse med fokus på forforståelse, og ude- besøg på Naturskolen, hvor der arbejdes med den praktiske og kropslige tilgang til emnet. Hjemme igen laves opsamlingen, som kobler læringen fra de to arenaer sammen.
Mere info og kontakt
Gratis
6. klasse
7. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Formålet er at sætte eleverne i gang med at tænke over menneskets forhold til naturen. Hvordan bruger mennesket naturen, og hvad er egentlig natur. Der vil komme overvejelser om høj og lav biodiversitet, og hvad biodiversiteten betyder for en biotop.
Mere info og kontakt
Gratis
2. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Formålet med forløbet er at træne det sociale og legende element, gennem samarbejde om at komme igennem forhindringerne og at træne de faglige begreber, samt træning af motorik, teknik, bevægelse og koordination.
Mere info og kontakt
Gratis
6. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Formålet med eventyrstationer i det grønne er at tilbyde et særligt læringsrum, hvor eleverne får mod på at tale mere frit på tysk. Uderummet giver samtidigt gode muligheder for at arbejde med flere sanser og sætter en anderledes ramme for samspillet mellem krop, hjerne og omverden. Derigennem kan eleverne opleve en større motivation for og lyst til fremmedsproget tysk.
Mere info og kontakt
Gratis
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Formålet med aktiviteten er, at eleverne udvider deres viden om, hvad lyrik kan være, og hvordan de på baggrund af viden om ordklasser og allitterationer kan bruge miljøer som inspiration til at skrive digte.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Formålet med forløbet er, at eleverne skal forstå, hvor meget reklamer fylder i vores liv. Overalt i bybilledet konkurrerer reklamerne om vores opmærksomhed, og når man kigger særligt efter, vil eleverne opdage, hvor mange der rent faktisk er. I forløbet lærer eleverne at kende forskel på, analysere og fortolke samt fremstille udendørs reklamer og annoncereklamer.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Formålet med forløbet er, at eleverne skal lære, hvordan adjektiverne fungerer og er med til at give sproget farve og læseren et mere nuancerede billeder af handling, miljø og personer.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Eleverne skal, gennem dette æstetisk udarbejdede læringsforløb, få mulighed for at leve sig ind i, hvordan livet kunne være i jernalderen. Gennem en rammefortælling og megen elevaktivitet arbejdes der i værksteder med læring i udendørs læringsrum.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Lad eleverne gå på jagt efter en særlig dør. Døren skal bruges som kilde til at finde historiske spor i byen. Eleverne skal i eget byrum finde et antal døre, give en kort beskrivelse af døres udseende, og skal have fokus på det særlige. Er der historiske spor på døren, hvornår tror du døren er fra etc.  
Mere info og kontakt
Gratis
5. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Byvandring kan gøre elever opmærksomme på ændringer i deres nærområde og på den måde også give dem en fornemmelse af og forståelse for, hvordan den lokale by har udviklet og ændret sig gennem årene.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
At arbejde med grammatik i en skriftlig, mundtlig og kropslig sammenhæng gennem inddragelse af uderummet og bevægelse, hvilket giver eleverne mulighed for at sætte billeder på egen oplevet læring og dermed mulighed for at huske læringen bedre. Samtidig vil inddragelse af uderummet ofte skabe motivation hos eleverne i forhold til medtænkning af den oplevede læring i den fagfaglige opgave stillet af underviseren.
Mere info og kontakt
Gratis
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Ved at dyste mod dyrene i skoven, bliver eleverne klogere på dyrenes formåen og får samtidig trænet nogle af idrættens grundelementer. Samtalen og opgaverne skulle gerne styrke elevernes kendskab til dyrenes egenskaber og give opmærksomhed på egne kompetencer.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Forløbet er optakt til egenproduktion af tekster inden for gyser-genren, hvor der er fokus på forforståelsens fortykkelse af stedets, tidens og stemningens betydning for ”gyseroplevelsen”.
Mere info og kontakt
Gratis
6. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Formålet er at gøre matematik mere praktisk gennem leg og bevægelse og deraf styrke elevernes matematiske forståelse indenfor emnet decimaler og brøker. At vise hvordan man kan bruge det nære miljø til bevægelse og læring i samme forløb, så der skabes faglige ”huskeknager” hos eleverne.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Et aktivitetsforløb der inddrager skolegården som læringsrum for idrætsundervisningen.
Mere info og kontakt
Gratis
9. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Et aktivitetsforløb der inddrager skoven som læringsrum for opsamling på ni års skolegang. Gennem forskellige aktiviteter, skal eleverne styrkes i anvendelsen af nogle af de mange faglige og kropslige kompetencer, de har tilegnet sig gennem deres skoletid. Her er fokus på hvordan, hvad, hvor, hvorfor og hvilket og ikke så meget fokus på et specifikt fagligt resultat.
Mere info og kontakt
Gratis
5. klasse
6. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Formålet er at præsentere en historisk tidsperiode ved at arbejde tværfagligt med emnet ”jagt”. Gennem forløbet vil eleverne tilegne sig viden fra forskellige fag, som gerne skulle give dem en bred forståelse af menneskets brug af og formål med ”jagten” gennem tiden.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Arbejdet med ”Land art” i billedkunst skal fremme elevernes forståelse af, at kulturen går ind og påvirker naturen - og omvendt.
Mere info og kontakt
Gratis
2. klasse
3. klasse
Marts
April
Maj
Juni
August
September
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Målet med forløbet er, at eleverne ved læsning af instruktion på en pose med solsikkefrø forstår og bliver i stand til at udføre en korrekt såning af frøet. Herudover skal eleverne kunne overskue den langsigtede proces fra frø, plantning, udplantning og høst og måling af solsikken.
Mere info og kontakt
Gratis
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
På kirkegården skal der indsamles data, som eleverne bl.a skal bruge i et længere forløb om statistik. Herudover skal de arbejde med arealer og belægning og beregning af priser på den valgte kirkegård. Der er arbejdsark til de to opgaver, og der skal kun medbringes målebånd.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
Marts
April
Maj
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Eleverne skal gennem arbejdet blive bevidste om nogle af forårets kendetegn, og kunne anvende og udtrykke sig gennem digitale læremidler. De skal kunne udtrykke foråret gennem lyd, billede og tekst ved brug af tablet, telefon eller kamera som filmoptager. Eleverne skal kunne redigere film, og indsætte tekst i digteform, der passer til forårets kendetegn.
Mere info og kontakt
Gratis
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Dette udeskole-forløb retter sig mod  litteraturhistorie, hvor den overordnede periode er Romantikken. Der skal arbejdes med  tekstforståelse, tekstanalyse, billedanalyse og læsning af forskellige litterære genre som skønlitteratur, lyrik, poesi mv.følgende udtryksformer og generer som blev brugt i perioden. Arbejdet foregår både ude og inde, og den faglige baggrund kan skærpes ved et besøg på Nivaagaard Malerisamling.    
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Dette forløb har til formål at give eleverne håndgribelige og synlige ideer i form af forskellige motiver i nærområdet, som skal danne baggrund for deres arbejde med digte genren. Elever skal gennem deres rammer tomme tømme billedet, og bruge ordene til deres digtning. I arbejdet med at skulle skrive digte får eleverne mulighed for at bruge forskellige digtegenre.
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Formålet med dette forløb er at give eleverne mulighed for selv at vælge det, de vil tale om, ud fra deres egen oplevelse/forståelse. I begynder engelsk handler det om, at eleven motiveres til at være/blive nysgerrig på, hvad ting og steder hedder, og hvordan disse ord udtales og bruges i en samtale.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
DE DANSKE DYR – EN TEGNESERIE Genren tegneserie kan gribes an på flere måder, her er det med en fælles oplevelse på Fredensborg Naturskole, som danner rammen om dette forløb, hvor der i udeskole- arbejdes med tanken om hjemme-forberedelse, ude- besøg på Naturskolen og hjemme behandling af input fra besøg.
Mere info og kontakt
Gratis
1. klasse
2. klasse
3. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
I dette udeskole-forløb skal eleverne arbejde med indsamling af genstande der knytter sig til naturen. Disse genstande skaber rammen for arbejdet med det danskfaglige.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
I forløbet samarbejder eleverne i grupper omkring indsamling af dyr og at få ideer til handlingen i en skrive/tegneproces. De arbejder efterfølgende enkeltvis, når tegneserien skal skrives.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Ord og begreber bruges til at udtrykke følelser, viden og årsager. I dette danskforløb skal eleverne udvikle deres evner til at skabe og udvikle tekster enkeltvis, og i tæt samarbejde med andre.
Mere info og kontakt
Gratis
2. klasse
3. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Dette forløb kan gribes an på flere måder. Vi har valgt, at det er tilrettelagt som et udeskoleforløb om Superhelte, hvor der i udeskole arbejdes med tanken om hjemme-forberedelse med fokus på forforståelse, ude- besøg på Naturskolen den praktiske del og hjemme igen opsamling, refleksion og udarbejdelse/færdiggørelse af et givent produkt. Forløbet begyndes hjemme på skolen, hvor I i klassen læser og taler om, hvad eleverne forstår ved at være en superhelt.
Mere info og kontakt
Gratis
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
At udruge sine egne æg er sjovt og lærerigt. Rejsen fra befrugtet æg til kylling tager ca. 21 dage. I er som klasse med under hele rejsen og klar til at tage imod de nye klassekammerater, når æggene klækker.
Mere info og kontakt
Gratis
6. klasse
7. klasse
8. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Dette forløb er bygget op omkring udvalgte færdigheds- og vidensmål for faget fysik/kemi efter 9. klasse, men er samtidig meget relevant for 6. klasse i natur/teknologi. Solceller er en teknologi, som er med til at nedsætte CO2-udslippet og er en del af løsningen til at bekæmpe klimaforandringer.
Mere info og kontakt
Gratis
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Maj
Juni
September
Oktober
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Kan du flå en fasan, en sommerbuk eller en gråand? Forløbet omhandler jagt og vildt og tager udgangspunkt i en etisk debat vedr. jagt på vilde dyr. Forløbet har ligeledes et gastronomisk perspektiv, da elverne selv skal klagøre vildt efter årstiden til et afsluttende vildt måltid.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Dette forløb varetages af Jens fra Naturstyrelsen. Snittekurset foregår fra det mobile værksted Træløberen og har fokus på træ, kunst og design.
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Sten kan fascinere de fleste, og hvem har ikke prøvet at gå på en strand, samlet sten op, kastet dem i vandet, eller været i duel om hvem der kunne lave flest smut. Men hvor stammer disse sten fra, som så selvfølgeligt ligger for vores fødder lige til at samle op. Dette prøver vi at komme noget nærmere i dette forløb.
Mere info og kontakt
Gratis
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
April
Maj
Juni
August
September
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Vild mad har et kæmpe potentiale, og vi har derfor delt temaet op i flere mulige veje efter årstid og fokus. I forløbet arbejdes der ud fra færdigheds- og vidensmål for faget madkundskab. Der er selvfølgelig også en naturfaglig tilgang, som her ikke er beskrevet, da sankning i skolesammenhæng trækker mod netop madkundskab.
Mere info og kontakt
Gratis
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Maj
Juni
August
September
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
I dette forløb vil kanoglæde, kanoteknik, bevægelseserfaring og samarbejde være i højsædet. Det at prøve at sejle i kano, kan være grænseoverskridende for mange, men med god undervisning, i trygge rammer, ender det altid med en rigtig god oplevelse.
Mere info og kontakt
Gratis
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Januar
Februar
Marts
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Eleverne skal være skovfoged for en dag og udvælge de rigtige træer til en levering. Samtidig skal de tage alle de hensyn, Naturstyrelsen i dag skal tage for at få en skov med større artsrigdom. Biodiversitet er kommet højt på dagsordenen og er med i et af de 17 verdensmål, og en stor del af den nye Nationalpark i Nordsjælland
Mere info og kontakt
Gratis
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Januar
Februar
Marts
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Eleverne skal blive bevidste om at havet som omgiver os er en enorm ressource. Flere steder i verden spises tang med vellyst, men hvordan kan man få danskerne til at spise tang, og hvilke klimamæssige og sundhedsmæssige fordele er der ved at spise tang fra havet?
Mere info og kontakt
Gratis
6. klasse
7. klasse
Juli
August
September
Oktober
November
December
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Det at finde svampe i naturen, kan for mange godt virke lidt komplekst. I dett forløb, prøver vi på bedste vis, at introducere børnene for denne fantastiske verden. hvad er en svamp, og hvilke betydning har den for vores kredsløb. Eleverne skal sanke svampene i et nærliggende område, og er man heldig, finder man spiselige svampe, der kan indgå i et mindre måltid, som kan laves på stedet.
Mere info og kontakt
Gratis
Lærere & Pædagoger
0. klasse
1. klasse
2. klasse
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Hele Året
Forløbet udbydes af Fredensborg Naturskole
Vi kommer ud på jeres skole
Naturformidlingen i Fredensborg Kommune er matrikelløs og findes overalt i kommunen. Formidlingen foregår der, hvor det giver bedst mening, med de mennesker der ved mest om naturen.
Mere info og kontakt
Thomas Rasmussen
Kontakt i Fredensborg kommune
Thomas Rasmussen

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thras@fredensborg.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Fredensborg Kommunes Skolenivirkeligheden.dk side. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har rettelser til et allerede eksisterende tilbud.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.