TILBAGE

Fugle og deres levesteder - Fugleværnsfonden

 • Hvor?

  Nivå  Bugt Strandenge

  Telefonnummer

  22 78 44 55

  E-mailadresse

  mtss@fuglevaernsfonden.dk

  Forløb om fugle 2.jpg

  Eleverne vil i dette forløb blive taget igennem en dag i felten med sjove og lærerige undersøgelser og aktiviteter om fugle med afsæt i to overordnede emner: Fuglestemmer & Fuglenes levesteder

  Fuglestemmer. Eleverne kommer til at undersøge fuglestemmer vha. digitalt optageudstyr med parabol. Vi lærer hvordan man finder fuglene og indspiller den enkelte fugls sang. I løbet af dette emne bliver vi i stand til at besvare spørgsmål som:

  Hvorfor lyder fuglene forskelligt?

  Hvorfor synger de?

  Hvad er lyd?

  Hvordan virker en parabol?

  Fuglenes levesteder. Naturreservatet Nivå Bugt Strandenge byder på mange forskellige naturtyper, hvilket giver mange levesteder for mange forskellige fugle, på et areal vi kan nå igennem i undervisningen. Dette giver os rig mulighed for at gennemgå forskellige fugles tilpasninger til deres levesteder, og vi lærer at besvare spørgsmål som:

  Hvorfor ser fuglene forskellige ud alt efter hvor de lever?

  Hvordan adskiller fugle sig fra andre dyr vi kender?

  Forudsætninger
  Som forberedelse til forløbet vil I modtage en video med en kort introduktion af dagens område og dets fugle, samt et forberedelsesark med dertilhørende opgaver. En lektion i klassen bør afsættes til forberedelse. Det kan være en fordel at have haft tidligere forløb om fugle, men det er ikke en forudsætning. Ved forløbets afslutning opsummeres og perspektiveres dagens hovedpointer. Vi anbefaler, at I efterfølgende bruger yderligere en lektion i klassen på opsamling og evaluering af forløbet. Evalueringsark udleveres til eleverne på dagen.

  GRATIS FORLØB

  Årstid
  • April
  • Maj
  • Juni
  Målgruppe
  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse
  Fag
  • Natur og teknologi
  Varighed

  2,5 time

  Se mere her
  Forløb om fugle logo.jpg

  Forløbets hjemmeside