TILBAGE

Fredensborg Naturskole - Kriblekrable - 0.-3. årgang

 • Hvor?

  Tilbuddet foregår på jeres skole

  Telefonnummer

  92 43 04 21

  E-mailadresse

  frjg@fredensborg.dk

  Kontaktperson
  image1 2.jpeg

  Frederik Jes Gehrke
  Naturvejleder

  krible -krable 0-3. klasse.jpg

  Dette forløb er bygget op omkring udvalgte færdigheds- og vidensmål for faget natur/teknologi efter 2. klasse.
  Forløbet Krible –Krable har fokus på at eleverne bliver bevidste om hvilke smådyr, der er i deres nærområde. Der vil i forløbet blive talt om, hvorfor det er hensigtsmæssigt at lede efter dyr i forskellige områder, og hvorfor der ikke er de samme dyr alle steder.

  Vi kommer i forløbet ind på det at observere, og på hvilken måde man, ved hjælp af redskaber, kan gøre observationerne mere detaljeret. Eleverne vil her arbejde med lup og stereolup, og skal på bedste vis illustrere, hvad de ser gennem øje, lup og stereolup.
  I forløbet vil der være fokus på at eleverne samarbejder i små grupper, og det at færdes i naturen på en hensigtsmæssig måde. Der fokuseres ligeledes på at behandle de indfangne dyr med respekt, og genudsættelse af dyrene.

  Naturskolen medbringer materialer til arbejdet.

  GRATIS FORLØB

  Årstid
  • April
  • Maj
  • Juni
  • Juli
  • August
  • September
  Målgruppe
  • 0. klasse
  • 1. klasse
  • 2. klasse
  • 3. klasse
  Fag
  • Dansk
  • Natur og teknologi
  LOGO NATURSKOLE trans.png
  SE ALLE FORLØB FRA Fredensborg Naturskole