UDESKOLE – Digt på engelsk i naturen 6.-10. kl

Kontakt forløb her

Forløbet UDESKOLE – Digt på engelsk i naturen 6.-10. kl kan kontaktes via

Kontaktperson
Charlotte Åsell Pedersen

Underviser

Kontakt mig hvis du har spørgsmål til forløbets udførelse chped@fredensborg.dk

I dette forløb bruger vi naturen, som den visuelle ramme til et digteforløb.

Den faglige ramme er sproglig opmærksomhed og opbygning af ordforråd.

Forløbet kan være med til at styrke elevernes forståelse af, at skriftlighed også er kommunikation og, at de gennem skriftligheden opbygger og styrker deres ordforråd også i forhold til mundtlighed og læsefærdighed.

Formen er digtegenren, hvor vi bruger haiku- og tankadigte.

Forløbet er bygget op som et udeskoleforløb. Første del foregår hjemme på skolen, hvor der arbejdes med elevernes forforståelse omkring digteformen, struktur og opbygning. Denne viden danner den teoretiske ramme, som tages med ud i uderummet på Naturskolen. Ude arbejdes der med sanseindtryk, ordforråd og de teoretiske færdigheder hjemmefra, som tilsammen giver materiale til elevernes opgave – at skrive digte.

Hjemme renskrives digtene og der tilføjes billeder, så eleverne bliver tilfredse med sammenhængen mellem tekst og billede, og det budskab de gerne vil sende.

Tema:
Ordforråd/digteformer/fordybelse/naturforståelse

Formål:
• At arbejde med elevernes engelske ordforråd og ordforståelse gennem naturoplevelser.

• At bruge stedets sansemæssige påvirkning til fordybelse og idegenerering i skriveprocessen og den sproglige opmærksomhed hos eleverne.

• At eleverne får kendskab til Haiku- og Tankedigte genren

Tidspunkt
Hele Året
Målgruppe
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
10. klasse
Fag
Engelsk
Max. antal børn
en klasse
Varighed
5-7 timer hvoraf 3 timer er på Naturskolen
Gratis
Hvor?

Forløbet foregår på egen hånd

.
0

Kontaktperson
Charlotte Åsell Pedersen

Underviser

Kontakt mig hvis du har spørgsmål til forløbets udførelse chped@fredensborg.dk

Se alle forløb fra

Udeskoleforløb

Thomas Rasmussen
Kontakt Skolen i Virkeligheden
Thomas Rasmussen

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Skolenivirkeligheden.dk. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har brug for hjælp til, hvordan du retter i et allerede eksisterende tilbud.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.