UDESKOLE – CIRKELTRÆNING OG PARKOUR

Kontakt forløb her

Forløbet UDESKOLE – CIRKELTRÆNING OG PARKOUR kan kontaktes via

Kontaktperson
Charlotte Åsell Pedersen

Lærer/udeskole-vejleder

Kontakt mig hvis du har spørgsmål til forløbets udførelse chped@fredensborg.dk

Et aktivitetsforløb der inddrager skolegården som læringsrum for idrætsundervisningen.

Brug et par idrætstimer med fokus på at inddrage det tætte nærområde/skolegården til bevægelses – og idrætsaktiviteter. Skolegården er en arena, som eleverne kender godt men med dette bevægelses- og idrætsfagligt forløb, kan man give dem et andet syn på området og samtidig tale med dem om det fysiske i kropskontrol og -styrke.

Tidspunkt
Hele Året
Målgruppe
3. klasse
4. klasse
5. klasse
6. klasse
7. klasse
8. klasse
9. klasse
Fag
Idræt
Max. antal børn
Ca. 25
Varighed
2-4 lektioner afhængigt af hvor meget der vil arbejdes med temaet.
Gratis
Hvor?

Forløbet foregår på egen hånd

.
0

Kontaktperson
Charlotte Åsell Pedersen

Lærer/udeskole-vejleder

Kontakt mig hvis du har spørgsmål til forløbets udførelse chped@fredensborg.dk

Se alle forløb fra

Udeskoleforløb

Thomas Rasmussen
Kontakt Skolen i Virkeligheden
Thomas Rasmussen

Ring på 91 32 58 31 eller skriv til mig på thomas@skolenivirkeligheden.dk, hvis du har kommentarer eller spørgsmål til Skolenivirkeligheden.dk. Det er også mig du skal kontakte, hvis du har brug for hjælp til at oprette et tilbud, mangler et tilbud, eller hvis du har brug for hjælp til, hvordan du retter i et allerede eksisterende tilbud.

Som ildsjæl hos Skolen i Virkeligheden tilbyder du dit eget forløb til folkeskolebørn, hvor du deler og formidler noget du brænder for. På den måde hjælper du børnene med at få nye oplevelser på skemaet.

Skolenivirkeligheden.dk arbejder på at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende forløb. Vi er en fælleskommunal portal, der ud over at have egne lokale forløb, deler regionale og landsdækkende forløb. Er I som kommune interesserede i, at få jeres lokale forløb på skolenivirkeligheden.dk, så tag kontakt til os for at høre mere.