TILBAGE

Fredensborg Naturskole - Kysten 2.-6. årgang

 • Hvor?

  Bjerre Strand - badeanlægget

  Gl. Strandvej 77

  3050 - Humlebæk

  Telefonnummer

  92 43 04 21

  E-mailadresse

  frjg@fredensborg.dk

  Kontaktperson
  image1 2.jpeg

  Frederik Jes Gehrke
  Naturvejleder

  20170202_152238.jpg

  Forløbsbeskrivelse
  Dette forløb er bygget op omkring udvalgte færdigheds- og vidensmål for faget natur/teknologi efter 2. klasse.

  Forløbet Kysten sætter fokus på de forskellige biotoper der er knytter sig til de kystnære områder. Her undersøges stenrevet, sandbunden, ålegræsset og tangbælterne. Der arbejdes med redskaber til indfangning af dyr, samt artsbestemmelse af dyrene.

  Krabbefangst kommer man heller ikke uden om på disse ture. Der arbejdes igen med redskaber, og fokus på hvor krabberne befinder sig.

  Eleverne guides gennem de forskellige områder, og samtalen rettes mod, hvorfor der ikke er de samme dyr alle steder

  Vi kommer i forløbet ind på det at observere, og på hvilken måde man, ved hjælp af redskaber, kan gøre observationerne mere detaljeret. Eleverne vil her arbejde med lup, og skal på bedste vis illustrere, hvad de ser gennem øje, lup gennem tegning.

  I forløbet vil der være fokus på at eleverne samarbejder i små grupper, og det at færdes i naturen på en hensigtsmæssig måde. Der fokuseres ligeledes på at behandle de fangne dyr med respekt, og genudsættelse af dyrene.

  Naturskolen medbringer materialer til arbejdet.


  Forventninger
  Fredensborg Naturskole forventer at eleverne i klassen har fået besked om, hvad det overordnede mål er. Tal også med børnene/forældre om beklædning efter vejret, da dette er vigtigt for at få en god og lærerig dag. Vi forventer også at læreren/lærerne indgår som en aktiv del at processen frem mod målet for turen. Vi ser frem til en god dag, og et godt samarbejde


  Anbefalinger til videre arbejde
  Der kan arbejdes med formgivning af de fundne dyr i ståltråd eller ler. Se evt. flere ideer her

  GRATIS FORLØB

  Årstid
  • April
  • Maj
  • Juni
  • Juli
  • August
  • September
  Målgruppe
  • 2. klasse
  • 3. klasse
  • 4. klasse
  • 5. klasse
  • 6. klasse
  Fag
  • Natur og teknologi
  LOGO NATURSKOLE trans.png
  SE ALLE FORLØB FRA Fredensborg Naturskole