STEVNS KOMMUNE 0-18 ÅR

I Stevns arbejder vi på at ”Alle børn og unge udvikler sig til den bedst mulige udgave af sig selv” 

Dagligt pejler vi efter visionen og trækker i fællesskab på skolepolitikkens seks hovedtemaer, som er kendetegnende for vores arbejde med at nå den fælles vision.

 • Stevnsskolerne - et fællesskab lokalt
 • Stevnsskolerne samarbejder 
 • Stevnsskolerne motiverer til læring
 • Stevnsskolerne er fagligt ambitiøse
 • Stevnsskolerne styrker elevernes trivsel
 • Stevnsskolerne i verden

På det grundlag, arbejder vi med portalen skolenivirkeligheden.dk, og vi glæder os til at høre fra samarbejdspartnere fra hele Stevns Kommune, som har et tilbud til vores folkeskoler. Vi glæder os også til at byde lærere, pædagoger, ledere og andre fagfolk velkommen til Stevns, her på Skolenivirkeligheden.dk

Stevns Kommune har produceret en kort film om Stevnsskolerne hvor elever og lærere fortæller om skolernes dagligdag. Se en film om folkeskolerne på Stevns her

Virkeligheden skal ind i skolen, og skolen skal ud i virkeligheden
Det er den enkle vision, der samtidig understøtter fremtidens folkeskole. Folkeskolen skal løbende inddrage virksomheder, foreninger og andre interessenter, så undervisningen bliver mere virkelighedsnær for eleverne, både i teori og praksis. Men også de yngre børn i dagtilbuddene skal have oplevelser fra virkeligheden udenfor eller i børnehusene, hvor børnene kan være nysgerrige og udfordres af voksne. Voksne, der kan have noget helt andet at byde på end det pædagogiske personale.

Skolenivirkeligheden.dk/stevns
Skolenivirkeligheden.dk gør det nemt at finde et forløb, en oplevelse eller en inspirationskilde, der passer ind i de fleste læringsforløb. Portalens mange aktiviteter er målrettet til børn i folkeskoler og daginstitutioner, og tilbuddene henvender sig til lærere og pædagoger.    

Vil du samarbejde om et tilbud?
Skolenivirkeligheden.dk arbejder på, at få et så bredt netværk som muligt, med en masse spændende tilbud. Derfor er vi altid på jagt efter nye samarbejdspartnere. Så kan du se dig selv, dit arbejde, forening eller firma som et tilbud vi kan udbyde til dagtilbud og/eller dagtilbud, så hører vi meget gerne fra dig. 

Her er nogle af de kriterier man skal overveje og kunne svare ja til, før man kan blive et tilbud gennem skolenivirkeligheden.dk:

 • Udbyderen skal være engageret og have høj faglighed
 • Udbyderen skal kunne formidle til børn
 • Udbyderen skal have en børneattest – denne kan nem hentes via dette link:https://www.politi.dk/da/borgerservice/straffeattest/boerneattest/
 • Tilbuddet skal være relevant for dagtilbud og/eller skole
 • Tilbuddet skal som udgangspunkt være tilgængeligt i tidsrummet kl. 8-16
 • Udbyderen skal have en fast kontaktperson
 • Svartid til institution eller skole, når der kommer en henvendelse gennem skolenivirkeligheden.dk, skal højst være 3 hverdage
 • Udbyderen skal have mindst et konkret tilbud 
 • Udbyderen skal have kapacitet til minimum 25 skoleelever. Færre ved tilbud til de 0-6 årige
 • Tilbuddet skal prismæssigt være tilgængeligt for daginstitutionerne og skolerne.

Vigtigt at vide 
Det er skolenivirkeligheden.dk, der til hver en tid bedømmer om ovenstående kriterier er opfyldt, og om og i hvilken form tilbuddet kommer med på hjemmesiden.

Vi glæder os til samarbejdet.