SKOLENIVIRKELIGHEDEN.DK SLAGELSE KOMMUNE

Har du lyst til at være en del af skolenivirkeligheden.dk i Slagelse Kommune eller regionalt, - er du meget velkommen til at oprette et tilbud. Dit tilbud skal være relevant i forhold til skolens opgaver og vil naturligt blive kvalificeret inden det kommer på hjemmesiden. Vi glæder os til det kommende samarbejde.

Vær dog opmærksom på følgende:

• Du/I skal være engageret, besidde høj faglighed og kunne formidle til børn og unge.
• Vi beder om en børneattest, hvis tilbuddet betyder, at du/I skal være alene med børnene (http://www.ltk.dk/boerneattester)
• Tilbuddet bør have relevans for dagtilbud eller skole.
• Prismæssigt bør det være tilgængeligt for en skole/dagtilbud.
• Rent praktisk skal du/I være tilgængelige mellem kl. 8.00 – 16.00.
• Du/I skal overholde markedsføringsloven i formidlingen.
• Svar altid på henvendelser inden 48 timer, - så det pædagogiske personale kan komme videre med tilrettelæggelsen.
• Hav en fast kontaktperson.