Velkommen til Skolen i Virkeligheden Rudersdal

I Skolen i Virkeligheden Rudersdal udbydes en række samarbejdstilbud, som understøtter arbejdet med Den åbne skole.

Gennem Skolen i Virkeligheden Rudersdal har børn og unge på folkeskolerne i Rudersdal mulighed for at møde engagerede samarbejdspartnere, som med hver deres unikke og særlige aktivitet/kendetegn kan bidrage til børn og unges læring, trivsel og sundhed.

Vi byder velkommen til udbydere fra foreningslivet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, offentlige instanser, projekter, borgere, forældre med videre, der ønsker at indgå i et samarbejde, hvor elever og lærere arbejder på en række forskellige læringsmål.
 

Se fakta, fotos og bliv inspireret til åben skole
 

Kriterier for deltagelse i den åbne skole, herunder at komme med på hjemmesiden Skolenivirkeligheden.dk/rudersdal

Man bør kunne svare ja til nedenstående kriterier, når man ønsker at blive et tilbud gennem Skolen i Virkeligheden i Rudersdal:

  • Tilbuddet understøtter børnenes læring, trivsel og/eller sundhed
  • Tilbuddet er primært tilgængeligt i tidsrummet kl. 8-16 
  • Udbyderen har en høj faglighed
  • Udbyderen indhentet relevante børneattester
  • Udbyderen kan på forskellig vis understøtte børns nysgerrighed, fordybelse og engagement 
  • Udbyderen har mindst et konkret tilbud 
  • Udbyderen har en kapacitet, der i de fleste tilfælde vil kunne imødekomme en større gruppe børn/klasse

Vejledning

  • Er tilbuddet et betalingstilbud skal økonomien afklares med projektlederen for Skolen i Virkeligheden Rudersdal
  • Svartid ved henvendelse gennem Skolen i Virkeligheden Rudersdals hjemmeside - max. 3 hverdage


Det er Skolen i Virkeligheden i Rudersdal, der til hver en tid bedømmer om ovenstående
kriterier er opfyldt, og om tilbuddet kommer med på Skolenivirkeligheden.dk/Rudersdal.