Dansk Skoleskak – Gør dine elever læringsparate

 • Billede_skoleskak_lærer_elever.jpg

  Hvad får skolerne?
  Dansk Skoleskak organiserer skoleskak på landets skoler og styrker bl.a. elevernes matematikkompetencer via SKAK+MAT© materialet. Aktiviteterne handler ikke om at gøre eleverne til skakmestre, men at øge elevernes udbytte i matematik og skabe mere ro, trivsel og sunde samspil i og uden for klassen.

  Skoleskak tilbyder en anderledes måde at arbejde med matematik, og resultaterne fra over 500 skoler lyver ikke – skoleskak skærper både interessen hos de elever, der har det sværest ved matematik og de elever, som savner udfordringer i timerne. Og så virker det lige så godt for drenge som for piger! Dansk Skoleskak anbefaler at starte med et læringsforløb med afsæt i koncepterne ’Lær Skak med Duffy©’ og SKAK+MAT© (lærervejledning, elevmaterialer og onlineplatform) en ugentlig time fx i matematik, understøttende undervisning (USU) eller faglig fordybelse.

  Forskning har vist, at skoleskak som metode både styrker eleverne fagligt og socialt. Med skoleskak lærer de at holde ro, koncentration og tænke fremad samtidig med, at det styrker elevernes sociale og personlige kompetencer. Skoleskak kan således også bruges i arbejdet med trivsel, sunde samspil og inklusion. Skoleskak varetages ofte i teamarbejdet mellem lærere og pædagoger.

  Hvad kræver det?
  Vil du i gang med skoleskak/SKAK+MAT© kræver det uddannelse, skakmaterialer, læringskoncepter og medlemskab af Dansk Skoleskak, så lærere og elever får adgang til læringsplatforme og guides. Dansk Skoleskaks læringskonsulenter kan rådgive og hjælpe jer med at komme godt i gang. Det kræver ikke et særligt skakkendskab at deltage i uddannelsesforløb, men alene et ønske om at arbejde med fx matematik og elevernes udvikling på andre måder.

  BETALINGSTILBUD

  Det er et betalingstilbud, der kan skræddersys efter behov.

  Årstid
  • Januar - marts
  • April - juni
  • Juli - september
  • Oktober - december
  Målgruppe
  • Indskoling
  • Mellemtrin
  • Udskoling
  Fag
  • Dansk
  • Matematik
  Se mere her
  index.jpg Dansk Skoleskak
  Hvor?

  Aktiviteterne sker på de lokale skoler Skoleskaklærer-uddannelsen kan både ske lokalt eller på halvårlige uddannelsesdage i Aarhus og Kbh. Kontakt os for nærmere information

  Brug kontaktknappen for nærmere information