Skibet Hjalm naturvejledning

 • hjalm.PNG

  Navigation igennem historien

  Formålet er at eleverne forstår, hvordan det var at arbejde på et sejlskib for 117 år siden. De erfarer, hvor hurtigt eller langsomt det går, og i hvor høj grad vejret var afgørende for datidens transport og dermed datidens havnebyer/købstæder. 
  Eleverne sætter sejl og er med til at styre skibet. De får en introduktion til navigation i dag. De løser opgaver på søkort over fjorden, lærer om udvalgte bøjetyper og laver simple pejlinger for at få os sikkert ud at sejle og for at lære fjorden at kende fra vandsiden. 
  Efter en fælles introduktion arbejdes der i 3 workshopstationer: Dæksarbejde og knob, Styrhus og Navigation, Kahytter og Naturvidenskab. (træ, råd, jern, zink, rust, højtryk/lavtryk, bar, kviksølv mm)

  Fjordens fiskeri

  Formålet er, at eleverne oplever og undersøger Holbæk fjord og dens særlige egenart som levested for dyr og planter. Gennem små forsøg, hands-on og dialog får eleverne forståelse for fjordens betydning for Holbæk by og de mange mennesker der gennem tiden har levet af fjorden.Desuden ses på forureningsproblematikker og dyr, planter og menneskers indflydelse på fjordens økosystem.

  Der indgår masser af biologi med naturligt fokus på marin-biologi. Vi fanger eller medbringer gerne et par fisk, som vi dissekerer og undersøger undervejs.

  Vi inddrager Fjordfiskeriets og sejlskibenes historie og betydning for Holbæk og Orø. Det er også naturligt at berøre havnenes og sejlskibenes historie undervejs.

  ALT UDSOLGT AF SKOLETURE FOR FOLKESKOLERNE I HOLBÆK I DENNE SÆSON

  Turene sejles fra Holbæk Gl. Havn

  Kl. 8:30 - 11:30 og  kl. 12:15 - 15.15
  (Sidste tur kan forkortes hvis det skal passe med et skema).
   
  Aht. sikkerhed skal en klasseliste med adresser (ikke cpr) sendes til ja@nvpro.dk når turen er booket.

  GRATIS TILBUD

  Gratis for 6. klasserne i folkeskolerne i Holbæk Kommune. Andre er meget velkomne mod betaling. Regn med cirka 5500 kr pr undervisningsarrangement. Længere ture og lejrture er også en mulighed, men til en noget anden pris.

  Årstid
  • April - juni
  • Oktober - december
  Målgruppe

  Mellemtrin

  Fag
  • Historie
  • Matematik
  • Natur og teknologi
  • Geografi
  • Biologi
  Læringsmål

  Download pdf

  Se mere her
  Skærmbillede 2016-04-14 kl. 02.01.16.png Galeasen Hjalm af Holbæk
  Hvor?

  Hjalm

  Holbæk Gl Havn.

  4300 - Holbæk

  Telefonnummer

  51672418

  E-mailadresse

  ja@nvpro.dk

  JA_1.jpg

  Jacob Antvorskov
  Maritim Linie NVPRO