Naturvejledning fra skibet Hjalm af Holbæk

 • hjalm.PNG

  Fjordens fiskeri

  Formålet er, at eleverne oplever og undersøger Holbæk fjord og dens særlige egenart som levested for dyr og planter. Gennem små forsøg, hands-on og dialog får eleverne forståelse for fjordens betydning for Holbæk by og de mange mennesker der gennem tiden har levet af fjorden.Desuden ses på forureningsproblematikker og dyr, planter og menneskers indflydelse på fjordens økosystem.

  Der indgår masser af biologi med naturligt fokus på marin-biologi. Vi fanger eller medbringer gerne et par fisk, som vi dissekerer og undersøger undervejs.

  Vi inddrager Fjordfiskeriets og sejlskibenes historie og betydning for Holbæk og Orø. Det er også naturligt at berøre havnenes og sejlskibenes historie undervejs.

  Navigation igennem historien

  Formålet er at eleverne forstår, hvordan det var at være på et sejlskib for 100 år siden. De erfarer, hvor hurtigt eller langsomt det går, og i hvor høj grad vejret var afgørende for datidens transport og dermed datidens havnebyer/købstæder. De får en introduktion til navigation i dag. De løser opgaver på søkort over fjorden, lærer om udvalgte bøjetyper og laver simple pejlinger for at få os sikkert ud at sejle og for at lære fjorden at kende fra vandsiden. 
  Efter en fælles introduktion arbejdes der i 3 workshopstationer: Dæksarbejde og knob, Styrhus og Navigation, Kahytter og Naturvidenskab. (træ, råd, jern, zink, rust, højtryk/lavtryk, bar, mm kviksølv mm)

  Mulige dage:

  Maj: Den 15.16. 17. 18. og 19. maj

  September: Den 25. 26. 27. 28. og  29. september

  Oktober: Den 3. 4. 5. og 6. oktober


  Hjalm er godkendt til sejlads med 38 passagerer. 

  Turene sejles fra Holbæk Gl. Havn
  Kl. 8:30 til 11:30 og  kl. 12:15 til 15.15

   

   

  GRATIS TILBUD

  Gratis for 6. klasserne i folkeskolerne i Holbæk Kommune. Andre er meget velkomne mod betaling. Regn med cirka 5500 kr pr undervisningsarrangement. Længere ture og lejrture er også en mulighed, men til en noget anden pris.

  Årstid
  • April - juni
  • Oktober - december
  Målgruppe

  Mellemtrin

  Fag
  • Historie
  • Matematik
  • Natur og teknologi
  • Geografi
  • Biologi
  Læringsmål

  Download pdf

  Se mere her
  Skærmbillede 2016-04-14 kl. 02.01.16.png Galeasen Hjalm af Holbæk
  Hvor?

  Hjalm

  Holbæk Gl Havn.

  4300 - Holbæk

  Telefonnummer

  51672418

  JA_1.jpg

  Jacob Antvorskov
  Maritim Linie NVPRO