Bæredygtigt byggeri gennem matematik

 • Hvor?

  Rambøll A/S

  Ny Østergade 7

  4000 - Roskilde

  E-mailadresse

  abc@ramboll.dk

  Kontaktperson

  Book tilbuddet ved at kontakte:

  Annelise Bridget Cannon
  (Koordinerer øst for Storebælt)
  51 61 87 08
  abc@ramboll.dk

   

  Spørgsmål til det faglige indhold:

  Louise Engberg Willumsen
  DA Åben Virksomhed
  29 20 03 15
  lew@da.dk

  ramboll-logo.jpg

  Hvordan kan matematik bruges som et værktøj til øget bæredygtighed i byggeriet? Igennem dette undervisningsforløb vil gymnasieeleverne opleve, i hvor høj grad den rådgivende ingeniørvirksomhed Rambøll i Roskilde har fokus på at skabe bæredygtige bygninger, og hvordan den differentialregning, der undervises i på gymnasiet, kan bruges som redskab til ressourceoptimering.

  Undervisningsforløbet er udviklet til Matematik på A-, B- og C-niveau. Eleverne opnår en faglig viden, der indgår i læreplanerne for matematik på STX.  Samtidig understøtter forløbet elevernes karrierelæring. Som en del af undervisningsforløbet besøger klassen Rambøll i Roskilde, hvor de oplever, hvordan det, de lærer i gymnasiet, har relevans for omverdenen.

  Undervisningsforløbet tilføjer en ekstra dimension til den faglige læring, ved samtidig at give eleverne en almen viden om det private erhvervsliv og det samfund, de indgår i. 

  Igennem undervisningsforløbet arbejder klassen med følgende emner i Matematik:

  A- og B-niveau:

  Overfladeareal

  Differentialregning: Differentiering af simple funktioner (polynomier, reciprok og kvadratrod)

  Funktioners grafer

  Monotoni og ekstrema (fortegnslinjer og funktionsundersøgelse)

  Opstilling af funktionsudtryk (arealformler)

  Optimering

  C-niveau:

  Overfladeareal

  Funktioners grafer

  Monotoni og ekstrema

  Opstilling af funktionsudtryk

   

  Tidsforbrug
  Undervisningsforløbet har et omfang på 10 moduler på gymnasiet. Dertil kommer besøget i den rådgivende ingeniørvirksomhed, der varer knapt 2 timer ekskl. transport.

  Forberedelse
  Chancen for, at besøget bliver en god oplevelse for alle parter, stiger betragteligt, hvis eleverne er godt forberedte og kender planen for besøget. I højre side finder du Lærerguiden, hvor du blandt andet kan læse mere om undervisningsforløbet og forberedelserne til besøget i virksomheden. Virksomheden har fået en tilsvarende guide. Den kan du også se i højre side. 

  GRATIS FORLØB

  Årstid

  Hele Året

  Målgruppe
  Fag
  • Matematik
  Hjernepære.png