Elforbrug og energirigtige skoler

 • ksel.jpg

  Bygninger står generelt for omkring 40 procent af det samlede danske energiforbrug og rummer et stort potentiale for energieffektiviseringer, som kan reducere CO2-udledningen væsentligt. Få besøg af en elinstallatør fra Ks-El Enterprise, og lær om forskellige elinstallationer og deres bidrag til nedbringelse af CO2 og få en gennemgang af skolens elforbrug.

   

  Undervisningsforløbet er udviklet til Fysik/kemi, Geografi og Biologi på 7. årgang. Det opfylder en række Fælles Mål under Undersøgelse, Modellering, Perspektivering samt Kommunikation inden for alle tre fag, og kan derfor bruges som et af de seks obligatoriske fællesfaglige undervisningsforløb i 7.-9. klasse.

   

  Fokusområder
  Undervisningsforløbet dækker de fællesfaglige fokusområder:

  • Bæredygtig energiforsyning på lokalt og globalt plan.

  • Den enkeltes og samfundets udledning af stoffer. 

   

  Forløbet

  Da 'Elforbrug og energirigtige skoler' foregår på skolen, er det op til den enkelte virksomhed at afgøre, om skolen ligger inden for rimelig afstand. Ring virksomheden op hvis du er i tvivl, og hør om det kan lade sig gøre hos jer.

  Undervejs i forløbet får eleverne besøg af en repræsentant fra installationsbranchen, der vil gennemgå skolens elinstallationer og elforbrug sammen med dem og fortælle hvordan der kan arbejdes med intelligente løsninger for at skabe et mere energioptimalt elforbrug. Elektrikere spiller en afgørende rolle ved byggeri og renovering af bygninger, når det kommer til energioptimering. De designer bl.a. intelligente løsninger, der styrer bygningernes energiforbrug og indeklima.

  Dette undervisningsforløb er også et bidrag fra virksomhederne og DA til det tværfaglige emne Uddannelse og Job samt Åben Skole. Det giver alle elever en almen viden om det private erhvervsliv og dermed det samfund, de indgår i.

   

  Tidsforbrug
  Undervisningsforløbet har samlet set et omfang på 6 ugers undervisning hvor elinstallatørens besøg er medregnet. Det er beregnet ud fra seks naturfaglige lektioner/uge. Sammenlagt er der 22 lektioner på skolen á 45 minutter. Derudover varer besøget ca. to timer.

   

  Forberedelse
  Chancen for, at besøget bliver en god oplevelse for alle parter, stiger betragteligt, hvis eleverne er godt forberedte og kender planen for besøget. I højre side finder du Lærervejledningen, hvor du blandt andet kan læse mere om undervisningsforløbet og forberedelserne til virksomhedsbesøget. Virksomhederne har fået en tilsvarende vejledning, den kan du også se i højre side. 

  Hvor?

  På skolen

  E-mailadresse

  til@ksel.dk

  Kontaktperson

   

  Book tilbuddet ved at kontakte:

  Kennet Sidal
  Ks-El Enterprise

  31 75 75 75
  til@ksel.dk

   

  Spørgsmål til det faglige indhold:

  Anders Mikkelsen
  DA Åben Virksomhed
  29 20 03 83
  ami@da.dk