Folketinget - Dig og demokratiet

 • Hvor?

  Folketinget

  Christiansborg

  1240 - København K

  E-mailadresse

  annitta.madsen@ft.dk

  Kontaktperson

  Annitta  Østrup Madsen
  Besøgskoordinator

  Dig-og-demokratiet.jpg

  I "Dig og demokratiet" kommer eleverne tæt på de demokratiske processer, der dagligt finder sted i Folketinget. Eleverne får viden om det formelle demokrati og indsigt i, hvordan de selv kan tage aktivt del i det demokratiske samfund. 

  "Dig og demokratiet" inddrager cooperative learning-strukturer og er dialogbaseret. Undervisningsforløbet foregår i Folketinget og afhænger derfor af, hvad der sker i huset den pågældende dag. Forløbet vil som udgangspunkt være på denne måde:
  • Hvad kræver det at deltage i et demokrati som det danske? Hvordan kan jeg få indflydelse på den lovgivning, der foregår på Christiansborg? Det er et par af de spørgsmål, eleverne skal besvare i den indledende refleksionsøvelse.
  •I Vandrehallen skal eleverne diskutere grundlovens aktualitet og betydning for samfundet og deres egen hverdag ud fra forskellige udsagnskort.
  •I Folketingssalen bliver eleverne klogere på Folketingets sammensætning og Folketingets rolle i lovgivningsprocessen, herunder magtens tredeling. Desuden får eleverne et indblik i hverdagen og arbejdslivet som folkevalgt politiker.
  •I et udvalgslokale skal eleverne diskutere og fremlægge deres egne holdninger til et aktuelt dilemma, som relaterer sig til deres hverdag.

  En medarbejder fra Folketingets Administration står for undervisningen og sørger sammen med læreren for, at eleverne får en god oplevelse.

  Varighed: 1½ time

  Max deltagere: 30 deltagere

  GRATIS FORLØB

  Årstid

  Hele Året

  Målgruppe
  • 7. klasse
  • 8. klasse
  • 9. klasse
  Fag
  • Samfundsfag
  Se mere her
  Folketinget .png

  Forløbet hjemmeside