SKOLEN I VIRKELIGHEDEN HILLERĂ˜D KOMMUNE

Velkommen til Skolen i Virkeligheden Hillerød

Skolen i Virkeligheden Hillerød har til formål at bringe virkeligheden ind i skolen og eleverne ud i samfundet. Skolen i Virkeligheden er et værktøj til lærere og pædagoger, der understøtter arbejdet med åben skole ved at gøre det nemt at finde inspiration og etablere kontakt til nye samarbejdspartnere.

Skolen i Virkeligheden Hillerød skal understøtte en varieret, praksisnær og motiverende skoledag for alle elever i Hillerød Kommune.

Skolen i Virkeligheden er også et regionalt og på sigt landsdækkende netværk af læringsaktiviteter fra aktører i hele landet. Se mere på skolenivirkeligheden.dk

Til lærere og pædagoger
På Skolen i Virkeligheden Hillerød får du mulighed for at tage direkte kontakt til blandt andet virksomheder, foreninger, kulturinstitutioner, der hver især brænder for at formidle deres særlige viden til Hillerød Kommunes elever. I kan anvende platformen, når I forbereder nye undervisningsforløb. Nogle tilbud er gratis og andre koster penge.

Til samarbejdspartnere
Vi byder velkommen til alle samarbejdspartnere fra foreningslivet, erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, kulturinstitutioner, offentlige instanser, borgere, forældre med videre, der er motiveret for at bidrage til læring og dannelse for Hillerød Kommunes elever. Tilbuddet kan både gennemføres hos jer eller på skolerne.

Har du et tilbud til Hillerød Kommunens elever, er du altid velkommen til at kontakte os. Her er de kriterier, man skal kunne svare ja til, hvis man ønsker at være et tilbud på Skolen i Virkeligheden Hillerød:

Kriterier

  • Udbyderen skal være engageret
  • Udbyderen skal have en høj faglighed
  • Tilbuddet skal være relevant for skolerne
  • Tilbuddet skal rettes imod en eller flere aldersgrupper ml 6-16 år
  • Tilbuddet skal være tilgængeligt i tidsrummet kl. 8-16
  • Udbyderen skal have en fast kontaktperson
  • Udbyderens svartid ved henvendelse gennem Skolen i Virkelighedens hjemmeside - max. 3 hverdage
  • Udbyderen skal have mindst et konkret tilbud 
  • Udbyderen skal evne at imødekomme den aftalte aldersgruppe og antal børn.


Det er Skolen i Virkeligheden Hillerød, der til hver en tid bedømmer om ovenstående
kriterier er opfyldt, og om tilbuddet kommer med på hjemmesiden.