Fast forløb for 7. kl.: Polarskolen

 • Polarskolen.jpg

  ”POLARSKOLEN – Et innovativt undervisningsforløb”. Et samarbejde mellem POLARSKOLEN og Ungdomsskolen for alle 7. klasserne med emnet ”Grønland, Færøerne og Arktis” i 10 dage. POLARSKOLEN kommer ud og holder foredrag for eleverne tre gange i løbet af de 10 dage og sidste dag er der aktivitetsdag på Kongelundsfortet. Der er infomøde for lærerne i december.


  Indhold
  Forløbet har temaet Grønland, Færøerne og Arktis. Forløbet er bygget op over undervisnings- materialet ”POLARSKOLEN – Et innovativt undervisningsforløb”. Materialet baserer sig på metoden ”FIRE-Design”, hvor eleverne igennem fire faser: Forståelse, Ideudvikling, Realisering og Evaluering, skal erhverve sig faglig viden om Grønland, Færøerne og Arktis og udvikle, realisere og videreformidle et produkt til ”Besøgsdagen”.

  FIRE-design bygger på en problembaseret og undersøgende læringstilgang og tanken bag FIRE-design er at eleverne i sidste ende, på baggrund af en faglig forankret forståelse, skal udvikle produkter, som svarer på et givent problem, og som er til gavn for andre. I dette konkrete tilfælde kunne det være en 5.klasses manglende viden om Grønland, Færøerne og Arktis.

  Der skal altså handling bag ideerne og eleverne skal opøves i entreprenante og innovative kompetencer. Det innovative i dette tilfælde kunne være en oplevelsesbaseret læring for 5. klasser frem for en klassisk frontalundervisnings tilgang.

  Undervisningsmaterialet er udviklet til POLARSKOLEN af fire lærerstuderende fra Professionshøjskolen METROPOL og vil blive udleveret i god tid til de involverede lærere. Temaugerne er henvendt til 7. årgang og de tiltænkte besøgsklasser er fra 4. og 5. årgang.

  I udarbejdelsen af undervisningsmaterialet er der efterstræbt en balance, som gør at læreren på den ene side nemt kan anvende konceptet ”plug and play”, men samtidig ikke fratages sin indflydelse på undervisningen. 

  Sideløbende med det innovative undervisningsforløb, kommer Gregers Gjersøe fra POLARSKOLEN på besøg tre gange på skolen. Her vil han i løbet af seks lektioner fordelt over de tre dage, gennemgå bogen ”Danmark og Grønland i det nye Arktis”.  

  Der er indkøbt 100 lærebøger til eleverne. Hver lektion afsluttes med en ”Kahoot” spørgsmålskonkurrence. Her inddeles eleverne i seks lande. Disse lande er aktørerne i Arktis (Danmark/Grønland/Færøerne, Norge, Rusland, Kina, USA og Canada). Forløbet bliver således fra første færd en konkurrence landene imellem. Der holdes løbende resultat på forløbet af Kahoot konkurrencerne. De 6 lektioner afsluttes med en Kahoot Polareksamen, som er en blanding af udvalgte spørgsmål fra allerede gennemgået stof.

  Forløbet afsluttes med en aktivitetsdag på Kongelundsfortet. Dagen er et led i undervisningen, hvor vægten er lagt på samarbejde og samværsformer. Her skal eleverne ud og afprøve sig selv på en ”rigtig ekspedition” til Nordpolen. Nogle stikord fra programmet: Teamwork, teambuilding, brug af kompas, finde vej i White Out, krydse gletsjer sprækker og endeligt trække bildæk til Nordpolen. Alle øvelser indgår i den samlede stilling og forløbet bliver således en konkurrence, både på det faglige og det fysiske. Dagen afsluttes med evaluering af dagen, fejring og uddeling af Polareventyrer diplomer til alle.

   

  • Eleverne har madpakke med til aktivitetsdagen.

   

  Tidsforløb
  Dragør Skole, 7 a+b:
  Koordinerende møde med faglærerne tirsdag den 11. december 2018 kl. 14-16.
  2 lektioner mandag den 7. januar 2019 kl. 9-11.
  2 lektioner torsdag den 10. januar kl. 9-11.
  2 lektioner mandag den 14. januar kl. 12-14.
  Aktivitetsdag fredag den 18. januar, klokken 9-14:30

  Nordstrandskolen, 7. c+d+e:
  Koordinerende møde med faglærerne 2 timer onsdag den 12. december 2018 kl. 14-16.
  2 lektioner mandag den 14. januar 2019 kl. 9-11.
  2 lektioner torsdag den 17. januar kl. 9-11.
  2 lektioner mandag den 21. januar kl. 12-14.
  Aktivitetsdag fredag den 25. januar, klokken 9-14:30

  St. Magleby Skole, 7a+b+c:
  Koordinerende møde med faglærerne torsdag den 13. december 2018 kl. 14-16.
  2 lektioner mandag den 21. januar 2019 kl. 9-11.
  2 lektioner torsdag den 24. januar kl. 9-11.
  2 lektioner mandag den 28. januar kl. 9-11.
  Aktivitetsdag fredag den 1. februar, klokken 9-14:30

  Mvh
  Skoleleder Christoffer Søe, friluftsvejleder Kay Polaniok, samt Gregers og John fra Polarskolen.

  GRATIS TILBUD

  Årstid

  Januar - marts

  Målgruppe

  Udskoling

  Fag
  • Dansk
  • Historie
  • Natur og teknologi
  • Geografi
  • Biologi
  • Idræt
  Se mere her
  Ungdomsskolelogo.jpg Læs mere om polarskolen her.
  Hvor?

  På jeres skole og Kongelundsfortet

  Telefonnummer

  3289 0216

  E-mailadresse

  christos@dragoer.dk

  Christoffer - IMG_4685b.jpg

  Christoffer Søe
  Ungdomsskoleleder
  Dragør Ungdomsskole

  Del tilbuddet via email