FAST FORLØB FOR 2. KL.: HYGGELIG TIME MED TONER, RYTMER OG SANGE

 • Jørgen i 2. klasse.jpg

  I en hyggelige timer kommer Jørgen med sin harmonika og tager børnene igennem toner, rytmer og sange. Børnene bliver introduceret til nodesystemet og prøver at skrive noder som bliver til en melodi. Jørgen spiller disse melodier, så børnene hører hvad de har komponeret.

  Eleverne får basalt kendskab til musik og komposition.

  Læringsmål:

  Komposition
  Eleverne skal arbejde med at lave egne sange. Eleverne skal lære at eksperimentere med forskellige klangkilder og deres lydkvaliteter med hensyn til mangfoldighed og variationsmuligheder. Det er vigtigt, at det skabende arbejde foregår inden for tydelige, men også udfordrende rammer i forhold til rytmisk kompleksitet, toneomfang, dynamik og tempo. 

  Færdighedsmål:
  Eleven kan skabe enkle sange

  Vidensmål:
  Eleven har viden om enkel opbygning af sange

   

  2. klasse

  Undervisningen bygger på elevernes nysgerrighed og umiddelbare lyst til at bruge krop og stemme. Undervisningen skal være alsidig med hensyn til indhold såvel som aktivitetsformer, og det musikalske stof er generelt præget af enkelhed og overskuelighed. Elevernes oplevelser og erfaringer med musik fra hverdagen medtænkes i forbindelse med planlægning af undervisningen.

  Det er centralt, at eleverne lærer at deltage hensigtsmæssigt i et musikalsk fællesskab. Det sker gennem sang og spil, men også i arbejdet med et repertoire af nye og gamle sang- og bevægelseslege samt lette fællesdanse.

  Det skabende arbejde skal foregå inden for tydelige rammer i forhold til bl.a. rytmisk kompleksitet, toneomfang, dynamik og tempo. Det er centralt, at eleverne lærer at eksperimentere med forskellige klangkilder og deres lydkvaliteter med hensyn til mangfoldighed og variationsmuligheder.

  I arbejdet med musikforståelse lægges hovedvægten på musiklytning, som foregår i fællesskab. Det er centralt, at eleverne udvikler gode lytte strategier.

  GRATIS TILBUD

  Gratis for skoler i Dragør Kommune

  Årstid

  Oktober - december

  Målgruppe

  Indskoling

  Fag

  Musik

  Se mere her
  DRAGØR LOGO 1.jpg Tilbuddets hjemmeside
  Hvor?

  På jeres skole

  Telefonnummer

  51 53 38 43

  E-mailadresse

  jacobh@dragoer.dk

  1491463638356.jpeg

  Jacob Honoré
  Dragør Musik- og Kulturskole

  Del tilbuddet via email