SKOLENIVIRKELIGHEDEN.DK BALLERUP KOMMUNE


Formålet med skolenivirkeligheden.dk

Åben Skole bringer skolen ud i virkeligheden og virkeligheden ind i skolen. Målet er at skabe et læringssamarbejde og -fællesskab mellem skoler, uddannelsesinstitutioner, virksomheder, foreninger, kulturtilbud, musikskoler, ungdomsskoler samt andre aktører, så undervisningen bliver mere virkelighedsnær og inspirerende for eleverne, både i teori og praksis. 

Skolenivirkeligheden.dk i Ballerup gør det nemt for lærere og pædagoger at finde et forløb, en oplevelse eller en inspirationskilde, der passer til og kan være et lærerigt og relevant bidrag til mange forskellige fag og læringsforløb. 

Portalen skolenivirkeligheden.dk er et godt bindeled til at forening, kulturtilbud, erhverv eller ungdomsuddannelse m.fl. kan udbrede kendskabet til deres muligheder og tilbud, samt møde nye potentielle medlemmer/elever/ansatte. Ballerup Kommune har udarbejdet et koncept for, hvordan vi i Ballerup Kommune arbejder med Åben Skole. Konceptet findes her.

 

Til kommende samarbejdspartere

Har I lyst til at bidrage til elevernes læring og trivsel i Ballerup og få en værdifuld kontakt til skolerne? 

Vi søger samarbejdspartere, der kan se sig selv, sit arbejdsområde, sin virksomhed eller forening som et interessant, relevant tilbud for Ballerups skoleelever – og som gerne vil tage del i dette samarbejde om at indføre børn og unge i lokalområdet og samfundet udenfor skolen.

Tilbuddet skal:

  • beskrive aktivitetens indhold og mål, målgruppe, fag og mulige perioder
  • kunne rettes mod én eller flere aldersgrupper mellem 6 og 18 år
  • være tilgængeligt i tidsrummet kl. 8-16 
  • kunne tilknyttes og oplyse om en kontaktperson 
  • beskrive om det skal koste noget eller være gratis


Som udbyder bestemmer du selv, om eleverne skal komme på besøg hos jer, eller om I tager ud på skolen. Det er dog vigtigt, at I kan imødekomme den aftalte aldersgruppe og antal børn. Klassens lærere og/eller pædagoger vil altid være til stede i de enkelte forløb.

Under særlige omstændigheder vil det være nødvendigt at have en børneattest, fx ved længerevarende forløb. 

Når jeres tilbud er oprettet på skolenivirkeligheden.dk, vil Ballerups lærere og pædagoger have mulighed for at kontakte jer via mail. I skal kunne svare tilbage inden for max 3 hverdage.

Portalens tilbud evalueres og revideres hvert forår af hensyn til skolernes årsplan samt samarbejdsparternes planlægning af næste sæson/skoleår. 

For hvert enkelt forløb udarbejdes en samarbejdsaftale, som udfyldes af de samarbejdende parter (skoler og samarbejdspart). Skabelon til aftalen findes her.